142. XERRADA PER ADOLESCENTS "ENS FAS FALTA" 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Fundación RANA  

 

Descripció
Per tal de dur a terme aquest taller s’utilitza una metodologia participativa, partint d’una pluja d’idees amb relació al concepte d’abús sexual a nins, nines i adolescents.
Es treballa a partir de casos juntament amb material audiovisual per facilitat la comprensió del contingut (Situacions, noticies, fragments de documents, perfils de les xarxes socials), en grups es treballa l’anàlisi dels diferents casos per anar desmotant els mites que existeixen arrelats a l’abús.
D’aquesta forma, coneixen la problemàtica, perden la por a parlar de situacions de risc i adquireixen eines d’autoprotecció. Es treballa específicament casos i situacions on es fomenta la igualtat dins les relacions, promocionant la no violència ni el control.


Objectius
Prevenir les diferents formes de maltractament i d’abús en els joves.
-Reconèixer conductes i situacions de risc.
-Visibilitzar la problemàtica de l’abús sexual a menors.
-Aprendre a demanar ajuda i identificar persones de confiança.
-Educar als joves en un ús responsable de les TIC.
-Promoure les relacions afectives respectuoses i no dependents.


Continguts
Conceptes: Conceptualització de l’abús sexual a menors.
Recursos per saber actuar.
Riscos d’Internet: Grooming i Sexting, que són i com evitar-los.
Com afavorir una relació afectiva-sexual sana.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’un projecte destintat a adolescents que es realitza amb la finalitat de prevenir i actuar enfront dels abusos sexuals a menors que els joves i/o adolescents poden sofrir o haver sofert.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Es coordinaran els tallers als diferents centres per organitzar el desplaçaments a l'illa.
FUNDACIÓ RANA a Menorca Núria Florit. CIM.