140. PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A LES RELACIONS DE PARELLA. 

Sessions: El taller es desenvolupa en DUES sessions de 55 minuts cadascuna. Per tant, la durada total del taller és de 110 minuts.
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

FILOSA ASSOCIACIÓ  

 

Descripció
Primera part: reflexió individual
- Presentació del taller i reflexió inicial: Què és per jo l'amor?

2) Segona part: activitat grupal
- Es generen grups de treball: Cada un disposa d'un sobre amb imatges relacionades amb l'amor.
- Algunes imatges es relacionen amb els mites de l'amor Disney, violència,
gelosia, control...
- Altres reflecteixen un tipus d'amor amb valors com el respecte, la
confiança, la resolució i gestió positiva dels conflictes, l'autoestima...
- Cada grup ha de generar dos munts, tot diferenciant aquestes dues idees, tot i que es
dona llibertat per poder organitzar les imatges com un espectre.


Objectius
Reconèixer les violències masclistes des d'una perspectiva sistèmica i estructural.
- Prevenir les actituts que se'n desprenen.
- Promoure relacions afectives respectuoses, sanes i no dependents.


Continguts
Conceptes: Reconèixer les violències masclistes des d'una perspectiva sistèmica i estructural.
- Prevenir les actituts que se'n desprenen.
- Promoure relacions afectives respectuoses, sanes i no dependents.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Reconèixer les violències masclistes des d'una perspectiva sistèmica i estructural.
- Prevenir les actituts que se'n desprenen.
- Promoure relacions afectives respectuoses, sanes i no dependents.

Durant: 3) Tercera part: posada en comú
- Es comparteixen les reflexions i es complementen amb d'altres de la resta de grups i persones.
- Amb l'ajuda de les talleristes, es crea un mural que reflecteix les qüestions que han anat sorgint.
- A partir de les inquietuds de les participants i la seva etapa evolutiva s'espera que sorgeixin temes diversos.
- Les talleristes abordaran les explicacions a partir de rol-playings, dinàmiques i exemples quotidians.

4) Quarta part: reflexió individual

Després:

RecursosObservacions


FILOSA ASSOCIACIÓ
filosa.menorca@gmail.com
617919095 / 683497582

És important intentar, en la mesura del possible, que les dues sessions es desenvolupin de manera consecutiva en el mateix dia.

El contingut del taller s'adaptarà a les inquietuds, preguntes i dubtes de les participants. Així i tot, s'espera tractar una sèrie de temes neuràlgics, que en cas de no plantejar-se pel grup, es proposaran per les talleristes: desig, consentiment, autoestima, espais propis, espiral de violència, control, gelosia, dependència, ús de les TRIC's...