151. SAPS QUE LA SINDICATURA DE GREUGES DEFENSA ELS TEUS DRETS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ? 

Sessions: Durant els mesos de : febrer, març i abril de 2022.
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
famílies
Professorat

Responsable/s

SINDICATURA DE GREUGES (persona de contacte: Pepa Gil) CONSELL INSULAR MENORCA http://sindicaturadegreuges.cime.es

 

Descripció
SAPS QUE LA SINDICATURA DE GREUGES DEFENSA ELS TEUS DRETS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ?. Es tracta d'un taller distribuït en una sessió teòric-pràctica on es pretén promoure la participació de l'alumnat, els valors democràtics i la defensa dels drets i llibertats fonamentals...


Objectius
- Conèixer els drets i deures dels ciutadants envers les administracions i les obligacions d'aquestes.

- Informar de què són les Sindicatures de greuges i concretament la de Menorca.

- Transmetre la importància de la participació ciutadana per al bon funcionament de l'Administració i la societat.

- Recollir les opinions i suggeriments dels joves respecte dels seus drets i deures i sobre el funcionament de les administracions públiques.


Continguts
Conceptes:

- Què esperam de les nostres administracions públiques i què fer en cas que no cumpleixin.

- La figura de la sindicatura de greuges.

- Com funciona la Sindicatura de Greuges de Menorca i com es pot accedir.

- Aclariment de conceptes: greuge, queixa, síndic/a, actuar d'ofici, transparència, bon govern...

- Com pot participar el jovent en fer una societat més justa, participativa i democràtica.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Començar per l'exposició d'un cas pràctic, real o fictici, que pugui ser atès per la Sindicatura de Greuges de Menorca.
- Fer una anàlisi i pluja d'idees per anar descobrint els conceptes que tractarem a la sessió.

Durant:
Fer una anàlisi i pluja d'idees per anar descobrint els conceptes que tractarem a la sessió.
- Presentació breu de la Sindicatura de Greuges de Menorca, qui són les síndiques i el síndic i quin és el Reglament que regueix les seves actuacions.
- Qui, com i per a què adreçar-se a la sindicatura de Greuges de Menorca.

Després:
Conclusions: posada en comú...


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
  


Observacions

L'activitat es durà a terme dins l'aula del grup classe.
Presència del tutor/a del grup.
Només l'alumnat d'un grup-classe.
Durant els mesos de : febrer, març i abril de 2022.