20. CONCURS CLASSE SENSE FUM 

Sessions: TRACTAMENT
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

ANDREU ESTELA MANTOLANMetge capçaleraCentre sanitàri DALT SAN JOAN

 

Descripció
Inscripció. Els tutors responsables dels grups que s'adhereixin al concurs es poden inscriure emplenant el full d'inscripció, formalitzant la inscripció entre el 18 d’octubre i el 19 de novembre.
2.- Compromís d'aula. Els tutors responsables del grup i tot l'alumnat signen el compromís d'aula. La primera fulla amb les dades del grup/classe es pot enviar per FAX (971 351895, a l'atenció de n'Andreu Estela) o bé escanejar i enviar per correu electrònic a andreu.estela@ssib.es. L'original amb el full de les signatures de l'alumnat, el custòdia el tutor responsable del grup. Quan rebem el compromís d'aula us enviarem informació dels documents que s'han de repartir entre l'alumnat participant i també el tríptic de llar sense fum perquè el duguin a ca seva.
3.- Compromís individual. Cada alumne signa el seu full de compromís que podran mostrar a ca seva i que guardarà el tutor d'aula. Aquest es pot personalitzar per cada centre participant
4.- Seguiment del grup. El tutor farà el seguiment per valorar en grup el compromís adquirit, el seu manteniment i els possibles entrebancs.
5.- Es demana que cada grup aula prepari un eslògan o cartell, clip o curtmetratge com treball final. Tradicionalment hi ha una exposició d'aquests treballs al voltant del dia mundial sense tabac.
Podeu veure un exemple a aquest enllaç en el que va participar l'IES Joan Ramis i Ramis
https://estudiasotabacas.wordpress.com/2017/12/11/concurso-clase-sin-humo-2017-2018/#more-558Previsió


Objectius
Retardar l'inici en la experimentació del tabac i cànnabis, i retardar la progressió cap el consum regular. (aquest efecte ja s’ha objectivat amb estudis científics).
- Llançar un repte a l'esperit adolescent de poder canviar les coses d'aquest món. En aquest cas a favor de la seva salut i de no deixar-se manipular per la industria del tabac:
- Mantenir el compromís de no fumar durant un mínim de 6 mesos.


Continguts
Conceptes: Concurs europeu en el que hem participat en edicions anteriors i treballa:
1.- oferir a les classes de 1r i 2on d’ESO la possibilitat de participar en el concurs. Ho pot fer la persona tutora del grup classe o demanar-nos ajut.
2.- el professorat encarregat (tutor o altre) ha de fer una mica de seguiment per recolzar el compromís de l’alumnat.
3.- cada grup aula prepara un eslògan o cartell com treball final.
4.- La documentació necessària per implementar el concurs està disponible al bloc https://estudiasotabacas.wordpress.com/ on ho actualitzo anualment junt a recursos per ajudar amb el seu desenvolupament.
5.- el concurs preveu un ‘premi’ al final del període treballat, entre las classes que participen en cada comunitat, coincidint amb la setmana sense fum, la darrera del mes de maig.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es treballa un repte a l’esperit adolescent de poder canviar les coses d’aquest mon. En aquest cas a favor de la seva salut i de no deixar-se manipular per la industria del tabac. Es un repte individual i de grup. Es treballen valors com la capacitat d’adquirir un compromís, la solidaritat, la valoració de l’esforç, l’altruisme.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material: qüestionaris, díptics/tríptics que en aquesta edició aporta el centre educatiu i que es pot valorar per futures edicions, altres fonts. 


Observacions

Tenim experiència d’implantació d’aquest concurs a l’IES Joan Ramis i Ramis en anys anteriors. Durant els cursos 2019 – 2020 i 2020 – 2021 no es va ni proposar per una coincidència de circumstàncies que estan controlades en aquest moment.
El curs 2021 – 2022 és clau per reprendre aquesta intervenció i aprofitava aquesta oportunitat per valorar incloure dins el Salut Jove del CIMe.