54. TALLERS PER A LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

POL MERCADAL BENEJAM  

 

Descripció
En primer lloc es demana quina experiència participativa tenen, de què han participat, i amb quins objectius (manifestacions, associacions..)
2. En segon lloc, es pregunta: Com t'agradaria que fos la Menorca ideal? Que se la imaginin sense limitacions i que ho puguin exposar. Es tracta de (re)pensar-ho tot.
3. De totes les aportacions que hagin sortit, es debaten en subgrups, i s’escullen quines les més les més compartides. Construïm col·lectivament.
4. Es posen en comú les formes de decidir sobre les politiques, per poder fer realitat aquests desitjos o propostes. Identificam les eines de transformació social.
5. Refexionam sobre la responsabilitat col·lectiva en el desenvolupament social i mediambiental.


Objectius
Fomentar la participació juvenil a Menorca
Promoure el compromis amb la millora de l'entorn menorquí Transmetre i facilitar la integració dels valors socials


Continguts
Conceptes: Participació
Drets humans
Consells de la joventut
Esperit crític Moviment
Habilitats socials (assertivitat, escolta activa...)
Reflexió
Anàlisi global i local
Presa de decisions
Creativitat
Acció

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: 1. En primer lloc es demana quina experiència participativa tenen, de què han participat, i amb quins objectius (manifestacions, associacions..)
2. En segon lloc, es pregunta: Com t'agradaria que fos la Menorca ideal? Que se la imaginin sense limitacions i que ho puguin exposar. Es tracta de (re)pensar-ho tot.
3. De totes les aportacions que hagin sortit, es debaten en subgrups, i s’escullen quines les més les més compartides. Construïm col·lectivament.
4. Es posen en comú les formes de decidir sobre les politiques, per poder fer realitat aquests desitjos o propostes. Identificam les eines de transformació social.
5. Refexionam sobre la responsabilitat col·lectiva en el desenvolupament social i mediambiental.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
  
  


Observacions

El taller tindrà lloc durant el primer trimestre del curs 2021-2022.
Una sessió per grup/classe, d'uns 50 minuts.
Si l'entitat ho creu adient, es poden fer més d'una sessió.
Batxillerat
CFGM
CFGS.