45. MINDFUL MOVEMENT. FEEL YOURSELF= FREE YOURSELF 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

ANA ROYO SANVISÉN  

 

Descripció
Meditació guiada asseguts
Mindful walking
Atenció a la respiració
Tensió Vs relaxació
Dansa conscient
Propostes de moviment conscient en parelles
Atenció plena somàtico-visual en grup
Nocions de psico-educació, mecanismes del mindfulness, el «pilot automàtic»,
condicionaments de la ment...
Amb aquest taller els alumnes prendran consciència del funcionament de la ment i l'escolta al cos, amb acceptació, lo qual millora l'auto estima, la coherència cos- ment, i l'autocompassió. És treballarà la desidentificació, i la consciència del diàleg interior, per poder escollir, per tant l'auto regulació. Són eines que permeten augmentar la resiliència al patiment, al dolor i a l'estrès o l'ansietat. Uns altres valors fonamentals que es transmeten al mindfulness és la interdependència i la compassió.


Objectius
Treballar l ‘atenció plena des del cos en actiu.
Adquirir consciència del seu propi cos i el dels altres i la interconexió entre tots.
Adquirir eines per estar més presents, amb acceptació i sense judici.


Continguts
Conceptes: Pràctiques atencionals amb diferents focus, la respiració, les sensacions corporals o els
sentits,
Pràctiques amb mantra.
Pràctiques generatives de mindfulness i compassió.
Pràctiques amb indagació.
Mindfulness a traves del moviment somàtic.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Espai ampli on es pugui treballar descalços, gimnàs, sala de psicomotricitat, polivalent...
Durant:
Després: Amb aquest taller els alumnes prendran consciència del funcionament de la ment i l'escolta al cos, amb acceptació, lo qual millora l'auto estima, la coherència cos- ment, i l'autocompassió. És treballarà la desidentificació, i la consciència del diàleg interior, per poder escollir, per tant l'auto regulació. Són eines que permeten augmentar la resiliència al patiment, al dolor i a l'estrès o l'ansietat. Uns altres valors fonamentals que es transmeten al mindfulness és la interdependència i la compassió.

RecursosObservacions

Tot el curs.
Sessions d'una hora de duració. Idealment, tres sessions per grup, però es pot ajustar a dues o 1 sessió d’ una hora.