13. SAPS QUE LA SINDICATURA DE GREUGES DEFENSA ELS TEUS DRETS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ? 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
famílies

Responsable/s

SINDICATURA DE GREUGES (Pepa Gil) CONSELL INSULAR MENORCA http://sindicaturadegreuges.cime.es

CIM 

Descripció
Taller teòric-pràctic per donar a conèixer la Sindicatura de Greuges de Menorca i les seves funcions quan a la defensa dels valors democràtics i dels drets i llibertats fonamentals.

Objectius
- Conèixer els drets i deures dels ciutadans envers les administracions públiques (especialment el CIM i els ajuntaments de l'illa) i les obligacions d'aquestes.
- Informar sobre què són les Sindicatures de Greuges i concretament la de Menorca.
- Transmetre la importància de la participació ciutadana per al bon funcionament de l'administració i la societat.


Continguts
Conceptes: - La institució de la Sindicatura de Greuges. Conceptes: greuge, queixa, transparència, legalitat, equitatat...
- Què esperam de les nostres administracions públiques i què fer i com, en cas de considerar que no compleixen.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Exposició d'un cas pràctic dels que ha atès o poden ser atesos per la Sindicatura de Grauges de Menorca.
. Anàlisi i pluja d'idees per anar descobrint els conceptes que tractarem a la sessió.
Durant: Breu presentació de la Sindicatura i dels membres que la componen
. Punts clau del Reglament de funcionament de la Sindicatura.
. Qui, com i i per a què adreçar-se a la Sindicatura...

Després: Posada en comú i conclusions.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació , vídeo Qüestionaris, Díptics/tríptics i altres publicacions 


Observacions

SAPS QUE LA SINDICATURA DE GREUGES DEFENSA ELS TEUS DRETS
És convenient que l'alumnat tingui alguna noció sobre què són les administracions públiques.
A posteriori, el grup pot fer una pràctica enviant una queixa, real o ficticia a la Sindicatura