56. UNA NIT DE FESTA. Recurs educatiu per a la disminució de riscos en entorns de festa.  

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

PADIB.JOAN JUNOY SALAS, Metge de la Conselleria de Salut Metge, psicòlegsPADIB . PLA D'ADDICCIONS I DROGODEPENDÈNCIES DE LES ILLES BALEARS

 

Descripció
Es tracta d'un recurs educatiu en format de còmic on es narra la història d'un grup d'amics i amigues en un cap de setmana, que facilita reconèixer un conjunt de situacions que poden ocorre i que permet debatre que es podria fer per evitar aquestes situacions (alcohol i conducció, efectes de les drogues a l'organisme, relacions sexuals no desitjades.).
Aquest recurs està disponible en format paper.


Objectius
Conèixer els riscs associats dins el binomi consum/espais de diversió i la combinació dels conceptes "joves/drogues/trànsit i les conseqüències que sovint se'n deriven (els accidents de trànsit són la primera causa de mortalitat entre el jovent de 18 a 24 anys).
Aquest recurs no tracte d'evitar ni demonitzar, espais de diversió i esbarjo, que formen part de la natural relació i socialització del jovent, però sí propiciar aprenentatges que contribueixen a la prevenció i reducció de riscs.
Continguts
Conceptes: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, si no un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Reconèixer un conjunt de situacions que poden ocorre i que permet debatre que es podria fer per evitar aquestes situacions (alcohol i conducció, efectes de les drogues a l'organisme, relacions sexuals no desitjades.).
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació , vídeo Qüestionaris, Díptics/tríptics i altres publicacions 


Observacions

PADIB.JOAN JUNOY SALAS, Metge de la Conselleria de Salut