119. GESTIÓ EMOCIONAL, MINDFULNES, YOGA 

Sessions: 60 A 90 MINUTS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

MARTA ROBLES ARBOIX  

 

Descripció
En aquest taller, es facilitaran algunes eines per tal d’afrontar i gestionar les nostres emocions i poder tenir més recursos per fer front a situacions quotidianes que ens poden portar emocions com estrès, ràbia o tristesa.
Els recursos que es facilitaran provenen de dues disciplines principals: el mindfulness i el yoga.
Una proposta, que treballa amb l’estimulació dels sentits, el silenci, el moviment, les tècniques de respiració; i la consciència corporal i sensorial.


Objectius
Fomentar la gestió de la resposta emocional / autoregulació de les emocions.
• Millorar l’atenció i la concentració.
• Adquirir noves estratègies i habilitats efectives per entendre’ns millor a nosaltres mateixos i als nostres companys.


Continguts
Conceptes: Meditació i Mindfulness
- Yoga i consciència corporal
- Pràctiques de Relaxació

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Aquest taller pot tenir lloc entre el primer, segon i tercer trimestre. El número màxim de sessions és de dues.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 ORDINADOR, PROJECTOR. CANÓ.


Observacions

Les sessions poden tenir lloc a partir d’un mínim de 4 participants i un màxim de 30 participants.
Aquest taller pot tenir lloc entre el primer, segon i tercer trimestre. El número màxim de sessions és de dues.