60. AMB EL BÀDMINTON XALAM I APRENEM 

Sessions: Dues sessions per classe.
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

CLUB BADMINTON MAO (FERNANDO FLORIT)  
BADMINTON pepcosta@gmail.com  

 

Descripció
Donar a conèixer l'esport del bàdminton a totes les escoles de Menorca

Objectius
Que els fiets/fietes coneguin i tenguin la possibil.litat de practicar el bàdminton amb aquestes sessions i als diferents clubs de l'illa si volen continuar.

Continguts
Conceptes: Coneixer els elements necessaris per la pràctica del bàdminton, saber agafar raqueta, com golpetjar la ploma i a mouren's dins la pista de bàdminton. Mostrar els valors que inculquen a Menorca dins del nostre esport.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans: Petita explicació del bàdminton (origen, regles, el bàdminton a Menorca)


Durant: Durant: Jocs amb les plomes, raquetes per poder familiaritzar-nos amb elles i dimensions del camp de bàdminton.
Després: Es faran dues sessions per cada linea. En cas d'estar interessats es valorarà fer-ne una més.
Després: Fer seguiment dels fiets/fietas interessats amb voler seguir jugant al bàdminton


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
El taller es realitza dins l'aula amb un projector i l'entrega de material didàctic a cada un dels alumnes (alfabet dactilològic i vocabulari sobre les presentacions). 


Observacions

Tel.619502267
pepcosta@hotmail.com
1º de primària a 2º de batxillerat