59. ATLETISME DIVERTIT 

Sessions: 1 TALLER 2SESSION
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO

Responsable/s

Federació Balear d'atletisme  

 

Descripció
Als nens sempre els ha interessat i els agrada competir, comparar-se entre ells i afrontar reptes. La competició que generalment s'està realitzant pels nens a l’atletisme és una versió reduïda del programa de la gent gran, amb unes condicions estandarditzades condueixen a un indegut enfocament d’especialització a una sola prova. Aquesta especialització comporta un entrenament inadequat i una monotonia que no atrau ni motiva als nens Per això és necessari establir un nou concepte d'atletisme pels nens que s’enfoqui a les seves necessitats. Això requereix un canvi en el catàleg tradicional de formes de moviments atlètics (proves) que hi ha actualment a la velocitat, la resistència, els salts y els llançaments. Des d’aquest plantejament es va crear el programa des de la Federació Espanyola d’Atletisme que es coneix com “Jugando al atletismo” al qual la Delegació de Menorca està adherit i ve participant des de fa 20 anys. Aquestes proves poden anar canviant i són obertes a propostes i millores de federacions, clubs, escoles, etc.


Objectius
L'objectiu principal d'aquest programa és divulgar els efectes beneficiosos de l'atletisme i la pràctica esportiva per a la salut dels joves i transmetre els valors fonamentals de l'Atletisme en els àmbits educatius i de convivència.


Continguts
Conceptes: Jocs en escalfament
Habilitats motrius bàsica i Iniciació a certes habilitats específiques de l'Atletisme: la tècnica de cursa, la batuda en el salt, la carrera perllongada a ritme, cursa amb obstacles ..
Valoració i millora de la Condició Física: la força explosiva, velocitat de desplaçament, resistència aeròbica, flexibilitat.
Valoració i motivació cap a la pràctica de l'Activitat Física i la seva influència en la salut.

Procediments: Valoració i millora de la Condició Física: la força explosiva, velocitat de desplaçament, resistència aeròbica, flexibilitat.
Valoració i motivació cap a la pràctica de l'Activitat Física i la seva influència en la salut.

Actituds: La competició com un mitjà i no un fi.
El respecte als rivals i companys.
L’Acceptació dels èxits i els fracassos


Metodologia
Abans:
Durant: Sessió 1 :
Part inicial
Escalfament:
Trotar dues voltes a la pista lentament, skippings, glutis i moviment articular de braços, explicació del programa de l’atletisme divertit.
Joc dels paquets: aquest joc el faig perquè és una forma divertida i ràpida de formar els grups per fer la sessió pròpiament dita que es farà mitjançant estacions.

Part principal
Estacions:
Es realitzen varies de les proves de la promoció i s’ensenya com realitzarles.

Tornada a la calma
Trotar dues voltes a la pista lentament, estiraments bàsics de cames i braços, una volta hem acabat els alumnes es seuen en cercle, precs i suggeriments per part dels alumnes per si alguna cosa no ha quedat clara i repartiment dels fulls d’inscripció.

Sessió 2 :
Escalfament
Trotar dues voltes a la pista lentament, skippings, glutis i moviment articular de braços, explicació dels controls i dies en que.

Part principal
Estacions:
Aquesta segona sessió, també es fa per estacions, a l’estació d’obstacles hi ha dos grups que competeixen entre ells, a les altres dues estacions hi ha un grup i a toc de xiulet es produeix el canvi d’estació, cada grup fa la carrera d’obstacles dues vegades.
Una volta feta la part principal fem la prova dels 10 x 10 per equips, com una competició d’acomiadament i algun joc de relleus amb tanques.Després: Tornada a la calma
Trotar dues voltes a la pista lentament, estiraments bàsics de cames i braços, precs i suggeriments i acomiadament per part del monitor.


RecursosObservacions

A partir d'octubre fins maig, segons la disponibilitat dels tècnics i monitors.

Grup aula de 28 màxim,
3r, 4t, 5è i 6è de primària
1r i 2n d'ESO
Abans del taller (es recomanen activitats prèvies?)
Especialment als cursos de 3r i 4t es recomana una petita introducció a l’esport de l’atletisme i les seves especialitats per tal de donar una mica de context a les sessions del taller.

Jabalines blanes, cons, cercles, cintes de mesurar, bolles medicinals, matalàs de salt lateral, testimonis.
Principalment el centre ha d’aportar el materials que solen ser habituals a les classes d’Educació Física. Si hi ha algun material del qual el centre no disposa, la delegació l’aportarà, però s’aprofitarà tot el que tenguin els centres per evitar els transports innecessaris. En tot cas, la delegació es posarà en contacte amb els centres per conèixer la disponibilitat del material.