14. UN CONTE SESE SO  

Sessions: 1 TALLER 1SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària

Responsable/s

ASSORME. Associació de Persones Sordes de Menorca  

 

Descripció
Una part teòrica sobre quin són els sentits i què significa ser una persona sorda.
Una part pràctica per aprendre vocabulari bàsic en llengua de signes, com a llengua que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se. Aprendran noms d'animals a través del conte "Quin gust té la lluna", també la lletra de la inicial del seus noms en dactilològic, a través d'una fitxa preparada prèviament per donar color.


Objectius
Conèixer els sentits i què es la sordesa per part l'alumnat d'educació infantil.
-Aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.


Continguts
Conceptes: Diversitat i discapacitat auditiva.
- Llengua de signes.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El grup pot preparar prèviament una reflexió sobre els tipus de capacitats i discapacitats existents, i/o sobre els diferents sistemes per comunicar-se.
Durant: Com a continuació el grup pot consultar tota una sèrie de recursos a internet amb materials infantils sobre l'aprenentatge de la llengua de signes (vocabulari, contes, etc.) que es pot facilitar a l'equip educatiu, tot i que, tant la preparació com la continuitat no són imprescindibles.
Després:

RecursosObservacions

Conèixer els sentits i què es la sordesa per part l'alumnat d'educació infantil.
-Aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.
Pluralitat: Respectar la diferència i les diferents maneres de comunicar-se.
Inclusió: Fomentar la participació social i la igualtat de drets.
Empatía: Afermar valors, actituds, percepcions i accions associats a la solidaritat i la tolerància.
Una sessió de quaranta-cinc minuts de durada.
Educació infantil.
Associació de Persones Sordes de Menorca
assorme@assorme.org
971371535 - 618635941