135. MUSEU DE MENORCA. EL MYOTRAGUS, LA CABRETA. 

Sessions: 1 sessió de 1.15h
Lloc: Museu, sala primers pobladors i sala didàctica
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
EDUCACIÓ ESPECIAL

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Els mestres podran disposar de materials previs per poder treballar a classe (vídeo, còmics, fotografies) per tal de tenir una primera presa de contacte amb els nostres persontatges: na Dorothea i el Myotragus.

Al Museu: Visita a la primera sala on es troba exposat l'esquelet del Myotragus balearicus. El grup es situarà davant i es farà s'explicarà com era el Myotragus y qui era la seva descobridora, la Dorothea Bate. S'explicarà com va arribar a Mallorca i Menorca i també com va acabar desapareguent. Molt breument s'explicarà com va localitzar na Dorothea les restes de la cabreta menorquina. S'aniran obrint debats durant el procés d'explicació on els infants faran les seves aportacions.
Per acabar anirem a la sala didàctica on realitzarem un taller on reproduirem un esquelet de Myotragus mitjançant recursos plàstics.
En cas que el centre ho so·liciti, enviarem material previ per familiaritzar-se amb l'activitat.


Objectius
Donar a conèixer el Myotragus balearicus, una cabreta que vivia a Menorca fa milers d'anys.
-Entendre com era Menorca abans de l'arribada dels primers pobladors.
-Conèixer el medi natural de Menorca, els animals que existien i com ha canviat amb el temps.
-Esbrinar qui era la descobridora del Myotragus, la Dorothea Bate, una important paleontòloga anglesa.
- Fomentar la capacitat creativa i artística dels infants, com a instrument d’expressió personal tot consolidant coneixements.


Continguts
Conceptes: La representació de l’esquema corporal
La importància de l’expressió facial com a part del llenguatge artístic
La família com a primer grup social de pertinença
Els vincles familiars
L’expressió de vivències personals a través del dibuix i el llenguatge artístic
Apropament i interpretació a referents artístics.

Procediments: Mitjançant el retrat de la família del pintor Pasqual Calbó es treballarà la construcció de la pròpia identitat (imatge corporal, membre d’una unitat familiar, vincles emocionals...), així com es propiciarà el coneixement de l’entorn social i artístic més proper, a través de l’expressió del llenguatge artístic.
Actituds: L’activitat es basa en una visita dinamitzada a una zona concreta de l’exposició ... , a través de la observació, el diàleg i l’expressió artística.

Metodologia
Abans: Els mestres podran disposar de materials previs per poder treballar a classe (vídeo, còmics, fotografies) per tal de tenir una primera presa de contacte amb els nostres persontatges: na Dorothea i el Myotragus.

Durant: Visita a la primera sala on es troba exposat l'esquelet del Myotragus balearicus. El grup es situarà davant i es farà s'explicarà com era el Myotragus y qui era la seva descobridora, la Dorothea Bate. S'explicarà com va arribar a Mallorca i Menorca i també com va acabar desapareguent. Molt breument s'explicarà com va localitzar na Dorothea les restes de la cabreta menorquina. S'aniran obrint debats durant el procés d'explicació on els infants faran les seves aportacions.

Després: Per acabar anirem a la sala didàctica on realitzarem un taller on reproduirem un esquelet de Myotragus mitjançant recursos plàstics.

RecursosObservacions

APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA: Progressar en el coneixement i domini del propi cos.
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR: Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
CONVIURE I HABITAR EL MÓN:
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres
Respectar l'entorn natural.
museu@museudemenorca.com
971350955
INFANTIL P4 i P5
PRIMÀRIA-CICLE INICIAL (1er)
Educació especial
S'ofereix durant tot el curs escolar. En cas que el centre ho so·liciti, enviarem material previ per familiaritzar-se amb l'activitat.