118. L'ILLA DEL SILENCI. 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 60MINUTS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

MARTA ROBLES ARBOIX  

 

Descripció
L’ illa del silenci, no és més que la premissa perquè a través de la imaginació podem transportar-nos i jugar mentre ens endinsem en alguns ítems com la respiració, la consciència corporal, l’expressió corporal i verbal i l’observació de les nostres emocions. Un espai per connectar amb nosaltres mateixos i observar el nostre moment present, el nostre ara i aquí.

Objectius
Adquirir nous recursos per començar a identificar i comprendre les emocions.
• Fomentar una actitud d’alegria, amabilitat i respecte cap a un mateix i els altres.
• Promoure l’atenció i la concentració en el moment present.


Continguts
Conceptes: Consciència corporal
- Relaxació
- Visualitzacions guiades
- Jocs i dinàmiques
- Gestió emocional

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es pot fer al llarg de tot el curs, tot i que preferentment el primer i segon trimestre.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Equip de música


Observacions

Les sessions poden tenir lloc a partir d’un mínim de 4 participants i un màxim de 20 participants.
Aquest taller pot tenir lloc entre el primer, segon i tercer trimestre. El número màxim de sessions és de dues.