55. UNA NIT DE FESTA. Recurs educatiu per a la disminució de riscos en entorns de festa.  

Sessions: 1 SESSIÓ DE 55 MINUTS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
Es tracta d'un recurs educatiu en format de còmic on es narra la història d'un grup d'amics i amigues en un cap de setmana, que facilita reconèixer un conjunt de situacions que poden ocorre i que permet debatre que es podria fer per evitar aquestes situacions (alcohol i conducció, efectes de les drogues a l'organisme, relacions sexuals no desitjades.). Es tracta per tant d'un recurs que pot facilitar el debat entre l'alumnat sobre la identificació de situacions de risc dins l'àmbit de l'oci. Es recomanda la seva utilització amb l'ajuda de l'educador o altres professional per afavorir aquest debat.
Aquest recurs està disponible en format paper.


Objectius
- Conèixer els riscs associats dins el binomi consum/espais de diversió i la combinació dels conceptes "joves/drogues/trànsit i les conseqüències que sovint se'n deriven (els accidents de trànsit són la primera causa de mortalitat entre el jovent de 18 a 24 anys).
Aquest recurs no tracte d'evitar ni demonitzar, espais de diversió i esbarjo, que formen part de la natural relació i socialització del jovent, però sí propiciar aprenentatges que contribueixen a la prevenció i reducció de riscs.
Continguts
Conceptes: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències, que recomanen que l'aplicació d'aquest recurs no sigui una intervenció puntual, si no un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: -Formes de diversió.
- Pressió de grup.
- Mites relacionats amb el consum d'alcohol i cànnabis.
- Barreja de substàncies.
- Efectes de l'alcohol a l'organisme.
- Maneres d'evitar el consum de substàncies.
- Alcohol i conducció.
- Gestió del temps 'oci.
- Reducció de riscs.

Durant:
Després: - Conèixer els riscs associats dins el binomi consum/espais de diversió i la combinació dels conceptes "joves/drogues/trànsit i les conseqüències que sovint se'n deriven (els accidents de trànsit són la primera causa de mortalitat entre el jovent de 18 a 24 anys).
Aquest recurs no tracte d'evitar ni demonitzar, espais de diversió i esbarjo, que formen part de la natural relació i socialització del jovent, però sí propiciar aprenentatges que contribueixen a la prevenció i reducció de riscs.
RecursosObservacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències, que recomanen que l'aplicació d'aquest recurs no sigui una intervenció puntual, si no un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.