7. LA INFORMACIÓ EN XARXA: MENTIDES I NOVES PROFESSIONS 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 55 MINUTS
Lloc: CENTRE BIT O AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

CARMEN CRESPO CANALES CENTREBIT MENORCA DELEGADA TERRITORIAL A MENORCA FUNDACIÓ BITCENTREBIT A MENORCA

 

Descripció
Analitzarem com les xarxes socials han modificat la forma en que compartim informació, així com els avantatges i perills d’aquest nou paradigma.
A més, a partir del llibre «Unfaking news» aprendrem a destriar informacions aparentment vertaderes de les realment vertaderes.


Objectius
Ser conscients del canvi de paradigma a l’hora d’accedir a la informació.
- Valorar críticament la informació per evitar les fake news.
- Comprendre la importància de la protecció de dades o la pròpia imatge. Així com problemes derivats com el ciberassetjament.
- Aprendre a utilitzar plataformes per a contrastar informació de la qual dubtem.-
- Entendre que la informació que compartim a les xarxes duu implicíta responsabilitat.
Analitzarem com les xarxes socials han modificat la forma en que compartim informació, així com els avantatges i perills d’aquest nou paradigma.
A més, a partir del llibre «Unfaking news» aprendrem a destriar informacions aparentment vertaderes de les realment vertaderes.


Continguts
Conceptes: Taller on reflexionem sobre les noves formes en que tractem la informació, el paper de les fake news o quin rèdit treuen les grans companyies tecnològiques de totes les dades que, gratuïtament, compartim cada dia a les xarxes socials.
- Analitzar quins nous productes i noves professions han sorgit arran dels continguts i les dades.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Analitzarem com les xarxes socials han modificat la forma en que compartim informació, així com els avantatges i perills d’aquest nou paradigma.
A més, a partir del llibre «Unfaking news» aprendrem a destriar informacions aparentment vertaderes de les realment vertaderes.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

CentreBit Menorca. Avinguda des Camp Verd, 4 Alaior, o al centre educatiu
3r i 4t d'ESO
Sentiment crític- Capacitat analítica