54. DECIDEIX. PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES I D'ALTRES TIPUS D'ADDICCIONS  

Sessions: Entre 4 o 6 sessions de 50 minuts.
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
El professorat efectuarà la implementació del programa i compta amb l'ajuda de la guia que contempla tots els continguts esmentats i la informació per complementar els seus coneixements sobre drogodependències.
Es desenvolupen 6 lliçons, emprant com a fil conductor el quadern de l'alumne que conté les historietes envers els temes de: drogues, inicis de consum, oci, tecnologies digitals, repercussions familiars, suggeriments per orientar la reflexió i proposta de situacions conflictives que exigeixen una presa de posició.
El programa ofereix una sèrie de tècniques i mètodes d'aplicació, essent una de les més emprada la representació d'escenes del tema a tractar, basades en les circumstàncies en que se’'n produeix el consum.
Avaluació del programa per part del professional que l'aplicat i contant en la valoració que també aportarà l'alumnat.


Objectius
L’'objectiu principal és que l’'alumne aprengui a decidir respecte al seu consum de drogues. Es tracta d'ensenyar a identificar les situacions en què es prenen decisions sobre l’'ús de les drogues legals i il·legals, i utilitzar els coneixements que es tenen per tal d’'adoptar la decisió adequadament al trobar-se en aquestes situacions.Continguts
Conceptes: Conceptes: La prevenció del consum de drogues i altres addiccions, dins l’'àmbit escolar - Informació sobre les drogues i altres tipus d'addiccions
- Les addiccions no químiques: TIC’'s o d’'altres
- Ensenyar a decidir i a tenir alternatives d’'oci sanes
- Idees pel treball amb els pares
-Psicologia del adolescentProcediments:
Actituds: Participació, respecte amb l'opinió dels altres, esperit crític i empodarement per afrontar la pressió del grup.

Metodologia
Abans: L’'objectiu principal és que l’'alumne aprengui a decidir respecte al seu consum de drogues. Es tracta d'ensenyar a identificar les situacions en què es prenen decisions sobre l’'ús de les drogues legals i il·legals, i utilitzar els coneixements que es tenen per tal d’'adoptar la decisió adequadament al trobar-se en aquestes situacions.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.