5. LES FEINES DEL FUTUR:EL MÓN LABORAL DESPRÉS DE LA QUARTA REVOLUCIÓINDUSTRIAL 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

CARMEN CRESPO CANALES CENTREBIT MENORCA DELEGADA TERRITORIAL A MENORCA FUNDACIÓ BITCENTREBIT A MENORCA

 

Descripció
Analitzarem com la tecnologia modifica la manera en que entenem el treball assalariat així com les noves professions que poden sorgir en el futur pròxim.

Objectius
Ser conscients de les professions que poden sorgir els pròxims anys.
- Reflexionar críticament sobre el món del treball.
- Ser conscients de la importància que té per les generacions més joves les professions relacionades amb la creació de tecnologia. “L'única manera de tenir la tecnologia que volem és creant-la nosaltres mateixos


Continguts
Conceptes: Taller en el qual reflexionem sobre el món laboral del futur tenint en compte les modificacions associades a la revolució industrial 4.0. Com afectarà l’automatització, la intel·ligència artificial o la robòtica?
Analitzarem com la tecnologia modifica la manera en que entenem el treball assalariat així com les noves professions que poden sorgir en el futur pròxim.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Analitzarem com la tecnologia modifica la manera en que entenem el treball assalariat així com les noves professions que poden sorgir en el futur pròxim.

Durant: Coneixement del món laboral del futur.
- Creativitat, sentiment crític, responsabilitat social, adaptació al medi.


Després: Ser conscients de les professions que poden sorgir els pròxims anys.
- Reflexionar críticament sobre el món del treball.
- Ser conscients de la importància que té per les generacions més joves les professions relacionades amb la creació de tecnologia. “L'única manera de tenir la tecnologia que volem és creant-la nosaltres mateixos


RecursosObservacions

Taller en el qual reflexionem sobre el món laboral del futur tenint en compte les modificacions associades a la revolució industrial 4.0. Com afectarà l’automatització, la intel·ligència artificial o la robòtica?
Analitzarem com la tecnologia modifica la manera en que entenem el treball assalariat així com les noves professions que poden sorgir en el futur pròxim.