53. THC SUPERA EL REPTE. Programa de prevenció selectiva de consum de cànnabis 

Sessions: 4 SESSIONS 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
a base del programa és un joc interactiu on line a partir del qual el jovent, amb el guiatge del professorat recorre un circuit en el que ha de superar 4 proves per poder concloure el joc. El professorat de manera paral·lela al desenvolupament del joc o en acabar-lo, podrà dur a terme 4 dinàmiques grupals per consolidar els aprenentatges o coneixements de l'alumnat. El programa disposa de material de lectura per a la família que el professorat pot fer servir, bé distribuint-lo entre les famílies o bé duent a terme assessories o tutories amb elles.

El professorat és el que implementa el programa.


Objectius
Informar sobre el cànnabis i els riscs associats al seu consum...
Afavorir la reflexió entorn del consum de drogues
Facilitar un proposta educativa pràctica i de fàcil abordatge.
Retardar l' inici de consum. O, en tot cas, eliminar o reduir consums.


Continguts
Conceptes: Programa de prevenció selectiva de consum de cannabis.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències i de la Direcció General de Salut Pública, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, sinó un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions, i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.