4. EMPRENDE AL CentreBit - FUNDACIO BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 105MINUTS
Lloc: ALAIOR. PARC CENTRE BIT
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
CFGS
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

CARMEN CRESPO CANALES CENTREBIT MENORCA DELEGADA TERRITORIAL A MENORCA FUNDACIÓ BITCENTREBIT A MENORCA

 

Descripció
Es realitzarà una presentació teòrica dels diferents conceptes i s’aniran visualitzant diferents vídeos de suport, per tal d’ ajudar a entendre millor els conceptes exposats.
- Empresa: Idea, producte/servei, validació de mercat, client, rendibilitat.
- Noves tendències tecnològiques: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom


Objectius
Fomentar l’ esperit emprenedor i les vocacions tecnològiques entre alumnes de la ESO o graus formatius.
- Plantejar com a opció de futur professional ser un emprenedor i donar a conèixer el gran ventall d’oportunitats que obren les noves tecnologies de cara al seu futur professional: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom, etc.


Continguts
Conceptes: Primer anàlisi per decidir-se a emprendre.
- Concepte d’'idea de negoci.
- Noves tendències en tecnologia.
- Serveis del CentreBit Menorca

Procediments: Es realitzarà una presentació teòrica dels diferents conceptes i s’aniran visualitzant diferents vídeos de suport, per tal d’ ajudar a entendre millor els conceptes exposats.

- Empresa: Idea, producte/servei, validació de mercat, client, rendibilitat.
- Noves tendències tecnològiques: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom


Actituds:

Metodologia
Abans: Empresa: Idea, producte/servei, validació de mercat, client, rendibilitat.
- Noves tendències tecnològiques: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom.


Durant: Es pot fer al llarg de tot el curs.
Màxim 12 tallers per curs.

Després:

RecursosObservacions

CENTRE BIT 971177709
menorca@fundaciobit.org
FUNDACIO BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
CentreBit Menorca. Avinguda des Camp Verd, 4 Alaior
Lideratge- Creativitat
Si es vol fer també l’exercici pràctic dels alumnes es podria fer una segona sessió d’ entre 60 a 90 minuts per fer les seves presentacions (en funció del nombre d’ alumnes), tant al CentreBit Menorca com al centre educati