3. MENORCA BORINA-TALLER DE PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FISICA PER A LA SALUT  

Sessions: 1SESSIÓ DE 50MINUTS
Lloc: recinte.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Fernando Salom Portella i David Mercadal responsable del Gabinet de Medicina Esportiva, Departament d'Ocupació i Projecció econòmica, Joventut i Esport del CIMCONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
El nostre valor principal és la salut.
En el taller es desenvolupen dues sessions que combinaran part teòrica amb part pràctica:
- En la part teòrica es plantejen diferents activitats per afavorir el procés d'ensenyament - aprenentatge d'una manera activa i motivadora per a l'alumnat. En aquest sentit, les nostres activitats estan adaptades a les edats dels alumnes.
- La part pràctica, en canvi, consta de la proposta de vàries activitats que requereixen moviment per part de l'alumnat i professorat.


Objectius
Promocionar la pràctica d’activitat física de manera regular i l’adopció de conductes físicament actives (i saludables) des de les edats primerenques.
- Possibilitar que l’alumnat es converteixi en missatger dels coneixements sobre els beneficis de l’estil de vida actiu i que ho promocioni a tots els components del nucli familiar.


Continguts
Conceptes: Els continguts es distribueixen per etapes:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 1r,2n i 3r
- A primer, segon i tercer d’'Educació Primària es treballa el concepte de la salut i els entorns de comportament saludable.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 4t,5é,6è
- A quart, cinquè i sisè d’'Educació Primària es treballen els conceptes d’activitat física, exercici físic i esport i, la seva relació amb la salut.
ESO,
- A tota l'etapa d’'Educació Secundària es treballa la relació entre la inactivitat física i el sedentarisme i els seus problemes derivats per a la salut i, també, l’adquisició de comportaments d’un estil de vida actiu i saludable i els seus beneficis per a la salut.
BATXILLERAT,
- A Batxillerat i Formació Professional es realitza una proposta de taller que inclourà un resum dels continguts anteriors.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No és necessari una preparació prèvia per part del centre educatiu, doncs la programació dels continguts que es planteja ja els distribueix perquè l'alumnat els vagi incorporant al llarg de tota la seva etapa escolar.
En quan a la contintuïtat, el programa Menorca Borina posa a disposició material de promoció d'activitat física i salut per a qualsevol centre educatiu que vulgui continuar amb els continguts relacionats amb la salut.

Durant: Cada taller que es planteja té una durada de 2 sessions d'1 hora aproximadament.

Després: No és necessari una preparació prèvia per part del centre educatiu, doncs la programació dels continguts que es planteja ja els distribueix perquè l'alumnat els vagi incorporant al llarg de tota la seva etapa escolar.
En quan a la contintuïtat, el programa Menorca Borina posa a disposició material de promoció d'activitat física i salut per a qualsevol centre educatiu que vulgui continuar amb els continguts relacionats amb la salut.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 GIMNÀS,


Observacions