10. CONEIX l'INJOVE-INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 50minuts
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Francesc Coll,informadors juvenils d'INJOVE 

CIM 

Descripció
El joves coneixeran els recursos als quals poden accedir mitjançant la presentació dels serveis que ofereix l’INJOVE, sobre temes tan diversos com estudis, formació, temps lliure, aprenentatge d’idiomes, carnets internacionals d’alberguista i d’estudiant, informació laboral, voluntariat, oci alternatiu, premis i concursos, instal·lacions juvenils de temps lliure i molt més. Tot açò a través d’un recorregut visual amb una presentació audiovisual i una demostració online del web www.injovemenorca.com

Objectius
La presentació dels serveis que ofereix l’INJOVE .

Continguts
Conceptes: WEB DEL INJOVE

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Projecció d’un audiovisual i torn obert de preguntes

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
PPT, Fitxa de bones pràctiques (s’enviarà per correu electrònic al tutor) 
  


Observacions

El joves coneixeran els recursos als quals poden accedir mitjançant la presentació dels serveis que ofereix l’INJOVE, sobre temes tan diversos com estudis, formació, temps lliure, aprenentatge d’idiomes, carnets internacionals d’alberguista i d’estudiant, informació laboral, voluntariat, oci alternatiu, premis i concursos, instal·lacions juvenils de temps lliure i molt més. Tot açò a través d’un recorregut visual amb una presentació audiovisual i una demostració online del web www.injovemenorca.com

El taller es fa dins l'aula. Als centres escolars. És imprescindible comptar amb un espai equipat amb connexió a internet, pantalla, projector i equip de so.