129. POESIA A LES BIBLIOTEQUES 

Sessions: 1sessió d' entre 1 hora i hora i mitja
Lloc: BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPI O VIDEOCONFERÈNCIA DES DE LA BIBLIOTECA, SI FOS EL CAS.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

JOANA M. GARAU SOBRINO BIBLIOTEQUES CIM. Tel. 971368390 SERVEI COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL CIM SEU CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
Un/a poeta menorquí/na o amb residència a l’illa, recita una selecció dels seus propis poemes i d’altres poetes i parla del seu procés creatiu. L’activitat pretén fomentar la poesia, com un gènere llegit per una minoria i, en general, desconegut. Així mateix, pretén donar a conèixer principalment els nostres poetes.
El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçat a alumnes de tercer cicle de Educació Primària, d’ESO i de Batxillerat.

Taller presencial a la biblioteca. Tanmateix, degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia per la COVID-19, es pot realitzar virtual.
L'autor parlarà des de la biblioteca, llevat que visqui fora de Menorca.


Objectius
Fomentar la poesia com un gènere poc conegut entre els joves i adolescents. Fomentar l’hàbit lector en general, en unes edats en què sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s’abandoni.
Conèixer poetes menorquins o vinculats amb Menorca i la seva obra i la possibilitat d’interactuar amb ells.
Despertar la curiositat per la poesia en general, i la menorquina en particular, de la mà dels propis creadors.
L’activitat es du a terme en una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l’ús.


Continguts
Conceptes: Foment de la lectura, foment de la poesia, promoció de la biblioteca, poetes de Menorca, obres poètiques, adolescència, joventut, hàbit lector.


Procediments: Despertar la curiositat per la poesia. Fer-ho en una biblioteca i de la mà d’un autor local, amb la triple finalitat de promocionar la biblioteca, donar a conèixer poetes de l’illa i altres nacionals o internacionals.

Actituds: Ser conscients del benefici de l’hàbit de la lectura al llarg de la vida.
Obrir-se a nous autors i gèneres de la mà d’un escriptor.
Incitar la curiositat literària enfront d’allò conegut.
Ser conscients de les biblioteques com espais que ofereixen gran quantitat i lectures diverses a l’abast de tothom.


Metodologia
Abans: El professorat s’ha de coordinar amb el bibliotecari, un cop aquest s'hi hagi posat en contacte. Es recomana fer una sessió introductòria a classe sobre el poeta que impartirà el taller i preparar preguntes sobre el procés creatiu del poeta en qüestió.
Durant: La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que posteriorment participi i es produeixi un diàleg entre el poeta i els propis alumnes.

Després: Es pot recomanar la lectura d’alguns del poemes recitats al taller i/o d'altres autors.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’autor o la biblioteca pública posen a l’abast els llibres amb els poemes que recita la persona que fa el taller, perquè els alumnes els vegin físicament. 


Observacions

Els poetes triats estaran inclosos en el pla de Suport a Autors Literaris de Menorca ( Pla SALM ) http://www.cime.es/documents/docs/cultura/1548EDICTE/REV0.pdf
A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPI O A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA DES DE LA BIBLIOTECA, SI FOS EL CAS.
Tanmateix, degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia per la COVID-19, es pot realitzar virtual.
El sol·licitant proposarà tres poetes, per ordre de preferència. En la mesura del possible, la biblioteca li assignarà un d'ells.
El nombre d'alumnes per sessió serà els d'un grup o bé la meitat, tot depenent de la biblioteca i les circumstàncies del moment per la COVID-19.
El taller es farà durant el segon o el tercer trimestre del curs.
WEB.illesbalears.ebiblios.es