138. BÀSQUET - FBIB 

Sessions: 1 Sessió de 50m
Lloc: CENTRE
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

JORDI CAPÓ PONSENTRENADOR 

 

Descripció
Taller de promoció de bàsquet.
Es realitzaran dues sessions d’”Educació Física” on es desenvoluparan jocs
tradicionals i tasques amb el bàsquet com a element transversal.


Objectius
Descobrir el bàsquet com a esport
- Conèixer les normes bàsiques del bàsquet
- Vivenciar elements bàsics del bàsquet.


Continguts
Conceptes: Normes bàsiques del bàsquet
Procediments


Procediments: La passada, el bot i el tir com a fonaments
Actituds: Valors propis dels esports de col·laboració / oposició

Metodologia
Abans: Descobrir els coneixements previs dels alumnes en relació al bàsquet. Qui juga,
qui l’ha practicat, què en sabem?
Fer una anàlisis del grup.


Durant: Durant la realització del taller
Realització de les sessions programades, adaptant-les a les realitats de cada
grup.

Després: Es convidarà als alumnes interessats en la pràctica del bàsquet a realitzar una
sessió gratuïta d’entrenaments en el club de bàsquet de Menorca que vulgui.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
El centre que sol·liciti el taller ha de tenir un espai adequat amb cistelles, bé sigui exterior o interior. En el cas de les pilotes, si el centre en disposa millor, si no en disposa el responsable de l’activitat s’encarregarà de portar-ne.  


Observacions

RESPONSABLE/S DE L’APLICACIÓ
Jordi Capó Pons
Director Esportiu de la FBIB
618021411 – jordi.capo@fbib.es
C/ Bernareggi, 6 Baixos – 07014 Palma

El centre que sol·liciti el taller ha de tenir un espai adequat amb cistelles, bé sigui
exterior o interior.
En el cas de les pilotes, si el centre en disposa millor, si no en disposa el responsable
de l’activitat s’encarregarà de portar-ne.
3r, 4t 5è i 6è