9. UN CONTE SENSE SO  

Sessions: 1 hora 1 taller 1sessió
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària

Responsable/s

ASSORME. Associació de Persones Sordes de Menorca  

 

Descripció
Un taller per aprendre quins són els sentits i què significa ser una persona sorda on també s'introduirà vocabulari bàsic en llengua de signes, com a llengua que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se. Coneixeran signes d'animals a través del conte "Quin gust té la lluna" i també la lletra de la inicial del seus noms en dactilològic a través d'una fitxa preparada prèviament per pintar-la després.

Objectius
Diversitat i discapacitat auditiva.
Llengua de signes


Continguts
Conceptes: Llengua de signes
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El grup pot preparar prèviament una reflexió sobre els tipus de diversitats funcionals existents, i/o sobre els diferents sistemes per comunicar-se.

Com a continuació del taller el grup podrà consultar tota una sèrie de recursos a internet amb materials infantils sobre l'aprenentatge de la llengua de signes (vocabulari, contes, aplicacions, etc.) es facilitarà a l'equip educatiu, tot i que, tant la preparació prèvia com la continuitat no són imprescindibles.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
GUIA PEL PROFESSORAT. QUADERN PER L'ALUMNAT. TRÍPTIC PER A LES FAMÍLIES 


Observacions

A les sessións no són imprescindibles però si així ho desitja el centre, se li proporcionarà material relacionat perquè ho puguin desenvolupar.
El taller està programat per fer-se en una sessió d'una durada aproximada de 60 minuts.