125. CICLISME 

Sessions: 1SESSIÓ
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

BIEL DOMINGO SERVERA  

 

Descripció
El taller de promoció de ciclisme consisteix en realitzar una pràctica amb bicicleta per tal que els alumnes coneguin una modalitat esportiva diferent. A més, ofereix la possibilitat de realitzar una excursió amb bicicleta en horari extraescolar amb aquells alumnes que ho desitgin.


Objectius
Donar uns coneixements basics sobre l’ús de la bicicleta, que els pot facilitar en el seu maneig diari com a eina de joc o bé de transport, o practica esportiva.
Atracar i donar a conèixer l’esport del ciclismo, animar-los a la seva practica esportiva.
Fomentar la pràctica de l’esport i del ciclisme en concret, des de la base fomentant l’hàbit saludable i necessari pel desenvolupament de les capacitats físiques i sòcio-afectives.
Treballar les habilitats concretes i bàsiques d’aquest esport: frenada, equilibri, maneig, conducció, ...
Crear un àmbit de joc on es convidi en els infants a desenvolupar-se en naturalitat.
Fomentar la pràctica de l’ús de la bicicleta com a eina medi-ambiental saludable que ens ha de servir en la mobilitat urbana i rural, amb seguretat, respectant les normes vials, i ecològica, a més d’un bon manteniment i cura de la bicicleta.


Continguts
Conceptes: La circulació amb bicicleta
La bicicleta com a mitjà de transport saludable i respectuós amb el medi
Habilitats bàsiques amb bicicleta: frenada, equilibri, propulsió, conducció.
El joc amb bicicleta

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Durant la realització del taller
Breu explicació sobre circulació amb la bicicleta i les avantatges que té com a mitjà de desplaçament front a altres vehicles.

Durant: Realització de 2 o 3 activitats on es posen en pràctica habilitats bàsiques de la bicicleta com la conducció, la propulsió, la frenada,… mitjançant jocs.

Després: Es proposarà als centres educatius que hagin participat del taller realitzar una excursió amb bicicleta un dissabte mati amb tots els alumnes que hi vulguin participar dels diferents municipis.

RecursosObservacions

CURSOS DESTINATARIS
4t, 5è i 6è de primaria
Per fer grup es farà 1 o 2 sessions de 1h + excursió de 2h en cas de voler participar-hi

Tot el material específic per a la realització de les sessions ho aportarà la delegació.
Els alumnes del centre educatiu han de portar bicicleta i casc en bon estat.

Centres educatius i alguna excursió als diferents municipis