74. ON VIU AQUEST ANIMAL? 

Sessions: 1sessió de 1hora
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

Agència Menorca Reserva de Biosfera – Consell Insular de Menorca Persona de contacte: Félix de Pablo Pons Tècnic en Biodiversitat, Agència Menorca Reserva de Biosfera (Consell Insular de Menorca) Telèfon: 971 356251 adreça electrònica: alforidedalt@gmail.com 

Descripció
La biodiversitat és un valor important per a la humanitat, conèixer-la és sinònim de respectar-la i conservar-la. Mitjançant una dinàmica l’alumnat coneixerà diferents hàbitats de la reserva de biosfera de Menorca i quines són les espècies d'animals i plantes més representatives de cada hàbitat.

Objectius
Descobrir alguns dels animals i les plantes que viuen a Menorca. • Reconèixer diferents hàbitats o ecosistemes. • Identificar quin és l'hàbitat de les diferents espècies. • Aprendre a respectar els éssers vius i a no fer-ne malbé l’hàbitat. • Conèixer les amenaces a què estan exposats els hàbitats i els seus éssers vius.

Continguts
Conceptes: Els hàbitats de Menorca: ciutats i pobles, el camp, albufera i basses, costa i litoral, el bosc, els barrancs • Biodiversitat • Espècies amenaçades, endèmiques • Gestió i protecció d'espècies • Amenaces dels diferents hàbitats
Procediments: A través d'un joc i unes làmines per acolorir, els alumnes, dividits per grups, han de col·locar les diferents espècies d'animals i plantes en el seu hàbitat corresponent. A més, hauran d'identificar les amenaces de cada un dels ecosistemes.
Actituds: Treball en equip • Coneixement, respecte i estima pels éssers vius • Actitud d'explorar, observar, descobrir i reflexionar

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal d'adaptar l'activitat a les necessitats del grup.
Durant: Durant la realització del taller Es realitzarà una dinàmica en què els alumnes representaran l'hàbitat i altres representaran animals i plantes. Hauran de formar grups per representar les característiques de cada ecosistema. Després, tots junts veuran les amenaces a les quals està exposat cada ecosistema.
Després: Durant l'activitat es repartiran unes làmines per acolorir que després es poden treballar a l'aula.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat portarà tot el material necessari per al desenvolupament de l'activitat. El centre, si pot, aportarà un projector i una pantalla. Si no és possible, l'aportarà l'entitat.  


Observacions

DESTINATARIS
P5 1r i 2n de primària