8. ESC0LTES DE MENORCA , UNA OFERTA EDUCATIVA. 

Sessions: 1 HORA I 30 MINUTS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

ESCOLTES DE MENORCA escoltes@escoltesmenorca.org DIRECTOR D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE ESCOLTES DE MENORCA

 

Descripció
La proposta que fem a Escoltes de Menorca, es donar a conèixer el moviment escolta i guia, com a entitat educativa en el lleure, que principalment va dirigida a infants i joves, amb la finalitat que en acabar el procés formatiu, siguin persones compromeses i implicades amb la societat.

Per això es necessari tenir joves i adults que vulguin fer voluntariat com a responsables i per acompanyar a
infants i joves a fer el procés evolutiu dins el moviment amb l'ajut de la metodologia educativa de l'escoltisme.


Objectius
Donar a conèixer Escoltes de Menorca, el moviment escolta i la seva metodologia educativa.
Que joves i adults s'interessin pel voluntariat dins l'escoltisme.
Fomentar l'educació no formar en el lleure infantil i juvenil.


Continguts
Conceptes: Història del Moviment Scout, i el seu fundador Sir Robert Baden Powell.


Procediments: Treball en equip, en petit grup.
Persones actives amb compromís social

Actituds:

Metodologia
Abans: No es necessària una preparació prèvia per part del centre, però si es vol fer una tasca de recerca sobre l'escoltisme, pot ajudar a no iniciar el taller en blanc.


Durant: implicació en el respecte pels companys i l'entorn.
Reflexió sobre la importància de les entitats de Lleure Educatiu infantil i junenil.

Després: Després: A més de rebrer la valoració del taller realitzat, i ja a nivell individual (o en grup si es troba adient), podem aprofundir amb els coneixements.
Un cop acabada la sessió, es pot fer ja a nivell individual o en grup si es adient, un aprofundiment sobre els temes tractats.


RecursosObservacions

Assoc. Diocesana d'Escoltisme - Escoltes de Menorca