7. TALLER DE COOPERATIVISME SOCIAL 

Sessions: 1sessió de 2HORES
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

San Crispín, S. Coop. Taller de cooperativisme social

 

Descripció
Tallers adreçats a alumnat de primària i secundària (són dos tallers adaptats al nivell) per donar a conèixer els valors
del cooperativisme com a model econòmic que promou la solidaritat, el consum responsable i l'economia social.


Objectius
1. Fomentar els valors de la solidaritat, cooperació, reciprocitat en futurs consumidors alimentaris.
2. Donar a conèixer el cooperativisme com a model econòmic. Donar una visió transformadora i crítica quant als
models de consum.
3. Conscienciar envers el concepte de consum responsable.


Continguts
Conceptes: Foment d'habilitats com comunicació, lideratge, empatia, negociació. Continguts: gestió i organització, economia,
legislació, coneixement del medi social i natural

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: A través de l'aprenentatge significatiu es faran dues sessions; una a l'aula, amb una breu explicació sobre el concepte
de cooperativisme i els valors que transmet i unes activitats relacionades. La segona sessió es realitzarà en el
supermercat de la Cooperativa San Crispin d'Alaior, fent una visita guiada per relacionar els conceptes treballats a
l'aula.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
  


Observacions

És necessari fer una sessió prèvia entre el tallerista i el centre educatiu (tutor/a), i hi ha la possibilitat de continuïtat de
treballar els conceptes en el taller de secundària.

La primera sessió es realitzarà a l'aula i la segona serà una visita guiada pel supermercat.

Primària i secundària.
Màxim grups de 15 fillets/es