0. OBSERVACIONS ********* 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s


 

Descripció
*1 CADA AULA DE P3 POT TRIAR UN SOL BLOC DEL TALLER (SEGONS EL SEU INTERÈS)
*2 I CENTRES AMB ALUMNES DE QUALSEVOL EDAT QUE HAGIN PATIT PÈRDUES IMPORTANTS
*3 I GRUPS AULA QUE TREBALLIN EN UN PROJECTE O TEMA RELACIONAT
*4 I GRUPS INICIATS EN EL CONSUM DE CÀNNABIS
*5 ADREÇAT AL CURS ON S'IMPARTEIXI L'ASSIGNATURA DE FILOSOFIA
*6 ADREÇAT ALS PROFESSORS A TRAVÉS DEL WEB, AMB SUPORT PRESENCIAL D'UN ESPECIALISTA
*7 ADREÇAT A BATXIRERAT ARTÍSTIC.


Objectius


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions