50. ES-TIC- per un bon ús de les tecnologies digitals 

Sessions: Una sessió de 1.00h
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
Propiciar el bon ús de les tecnologies digitals.
- Minimitzar els riscs que es puguin derivar de l’ús de les tecnologies digitals.
- Facilitar la implicació familiar.
- Treballar la gestió i gaudi de l’oci i temps lliure.


Objectius
Aborda l’eina:
bon ús de les TIC, perills i riscs que se’n derivin, implicació familiar i gaudiment de l’oci.
Es presenten alternatives (a partir de diferents programes - materials didàctics – material audiovisual
publicat a Internet) per tal de treballar cada una de les temàtiques esmentades.
És important poder realitzar al menys 1 activitat de cada temàtica.


Continguts
Conceptes: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències i de la Direcció General de Salut Pública, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, sinó un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions, i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

El professorat és el que implementa l'eina educativa.
Es pot realitzar dins l'aula si està equipada en projector, i accés a internet.
Alumnat de 4t., 5è i 6è d'educació primària.
Alumnat de 1er, 2on, 3er i 4art de ESO.
4 sessions de 50 minuts.
Preferentment en dies alterns o amb una separació màxima d’una setmana entre sessió i sessió.