128. ELS LLIBRES DE LA MEVA VIDA 

Sessions: 1 sessió d'entre 1 hora i hora i mitja
Lloc: A la Biblioteca pública del municipi o a través de videoconferència des de la biblioteca.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

JOANA M. GARAU SOBRINO BIBLIOTEQUES CIM. Tel. 971360793 SERVEI COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL CIM SEU CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
Els autors/es triats estaran inclosos en el PLA de Suport a Autors Literaris de Menorca ( Pla SALM )
http://www.cime.es/documents/docs/cultura/1548EDICTE/REVO.pdf
Un autor menorquí o amb residència a l’illa, comenta els llibres que l’han copsat o influït d’alguna manera al llarg de la seva vida.
L’activitat pretén fomentar la lectura i despertar la curiositat per autors i obres que l’alumnat, en principi, desconeix.
El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçada a alumnes d’ESO i de Batxillerat.
Taller presencial a la biblioteca. Tanmateix, degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia per la COVID-19, es pot realitzar virtual.
L'autor parlarà des de la biblioteca , llevat que visqui fora de Menorca.
Objectius
Fomentar la lectura en l’edat adolescent en què l’hàbit lector sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s’abandoni.
Conèixer autors menorquins o vinculats amb Menorca i poder interactuar amb ells.
Despertar la curiositat de lectures i autors desconeguts o poc coneguts de la mà d’un altre autor.
L’activitat es du a terme en una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l’ús.


Continguts
Conceptes:
Foment de la lectura, promoció de la biblioteca, escriptors/es de Menorca, obres literàries, adolescència, hàbit lector.

Procediments:
Despertar la curiositat de lectures i autors desconeguts o poc coneguts. Fer-ho en una biblioteca i de la mà d’un autor local, amb la triple finalitat de promocionar la biblioteca, donar a conèixer escriptors de l’illa i altres nacionals o internacionals.


Actituds:
Ser conscients del benefici de l’hàbit de la lectura al llarg de la vida.
Obrir-se a nous autors i obres desconegudes de la mà d’un altre escriptor.
Incitar la curiositat literària enfront d’allò conegut.
Ser conscients de les biblioteques com espais que ofereixen gran quantitat i lectures diverses a l’abast de tothom.


Metodologia
Abans:
El professorat s' ha de coordinar amb el bibliotecari, un cop aquest s'hi hagi posat en contacte, es recomana fer una sessió introductòria a classe sobre l’autor que impartirà el taller i preparar preguntes sobre el procés creatiu de l'escriptor en qüestió.

Durant:
La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que osteriorment hi participi i es produeixi un diàleg entre l'autor i els propis alumnes.

Després:
Es pot recomanar alguna de les lectures comentades al taller.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'autor o la biblioteca pública posen a l'abast els llibres que comenta la persona que fa el taller, perquè els alumnes els vegin físicament. 


Observacions

Els autors/es triats estaran inclosos en el PLA de Suport a Autors Literaris de Menorca ( Pla SALM )
http://www.cime.es/documents/docs/cultura/1548EDICTE/REVO.pdf
El sol·licitant proposarà tres autors/es, per ordre de preferència.
En la mesura del possible, la biblioteca li assignarà un d'ells.
El nombre d'alumnes per sessió serà els d'un grup o bé la meitat, tot depenent de la biblioteca i les circumstàncies del moment per la COVID-19.
El taller es farà durant el segon o el tercer trimestre del curs.