94. EMPRENDRE AL CENTREBIT 

Sessions: 1 sessió de 1hora i 30minuts
Lloc: Tota l’activitat es realitzaria al CentreBit
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s

CARMEN CRESPO CANALES CENTREBIT MENORCA DELEGADA TERRITORIAL A MENORCA FUNDACIÓ BIT CENTREBIT A MENORCA

 

Descripció
Presentació de què és la idea de negoci i el punt de partida per emprendre.
Visita al CentreBit Menorca a fi de conèixer què fem al CentreBit Menorca i quines empreses hi treballen. Conèixer de primera mà casos d’emprendiment de projectes de base tecnològica de la ma dels emprenedors.


Objectius
L’objectiu del taller és fomentar l’esperit emprenedor i les vocacions tecnològiques entre alumnes de la ESO o graus formatius. Plantejar com a opció de futur professional ser un emprenedor i els gran ventall d’oportunitats que obren les noves tecnologies de cara al seu futur professional.

Continguts
Conceptes: Idea de negoci.
Primer anàlisi per decidir-se a emprendre
Serveis del CentreBit Menorca
Compartir experiències amb emprenedors joves que han fet la seva empresa dins el camp de les noves tecnologies.

Conceptes
Idea, producte/servei, validació de mercat, client, rendibilitat
Procediments:
Actituds: Actituds
Ser conscients que també existeix la possibilitat de crear un projecte propi com a sortida professional i com l’actitud personal, esdevé prioritari de cara a l’èxit del projecte.


Metodologia
Abans: Abans del taller (es recomanen activitats prèvies?)
Coordinació amb el professorat.

Durant: Durant la realització del taller
1. Presentació teòrica dels conceptes
2. Compartir experiències pràctiques amb emprenedors
3. Visita a les instal·lacions del CentreBit Menorca


Després: Després (es proposen activitats de continuació?)
Si l’escola està interessada, com a continuació del taller, es podria fer un exercici pràctic en petit grups o individuals de la seva idea de negoci i fer una presentació al CentreBit de totes les idees a l’Auditori.


RecursosObservacions

Carmen Crespo Canales
Delegada Territorial a Menorca de la Fundació Bit i responsable CentreBit Menorca
Tel 971177731
ccrespo@fundaciobit.org