45. PROJECCIÓ EL (SIN) SENTIDO *5 

Sessions: 1 sessió de 1hora i 30 minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CARLES JIMÉNEZ JORQUERA DIRECTOR DE PRODUCCIÓ

 

Descripció
Es tracta de projectar el documental i promoure un debat posterior entre els alumnes.

Objectius
Incitar els alumnes a la reflexió i al diàleg entorn a qüestions bàsiques de l'existència.

Continguts
Conceptes: En el documental intervenen una vintena de personatges que sumen una profunda experiència vital
Procediments: Responen a tres 3 plantejaments:
Vocació,mort,felicitat.

Actituds: Apendre a respetar al que pensa diferent.

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Es tracta de projectar el documental i promoure un debat posterior entre els alumnes.