37. LES DROGUES I COM PARLAR-NE ALS NOSTRES FILLS EN EDAT ADOLESCENT 

Sessions: 2 sessions de 90 minuts cadascuna
Lloc: Centrre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

famílies

Responsable/s

JAUME VILLALONGA COLL, Psicòleg i postgrau en educadrogues   taller 36 37

 

Descripció
Descripció

Aquesta xerrada taller és una adaptació del manual que edita la FAD respecte a com els pares i mares poden parlar als seus fills i filles, en edat adolescent, sobre les drogues.


Objectius
Objectius

- En primer lloc s'expliquen que són les drogues, com actuen sobre l'organisme i els tipus de drogues existents (estimuladores, depressores, pertorbadores).
Aquesta primera part té com a objectiu donar als pares una informació bàsica però summament valuosa sobre les drogues, perquè desprès els progenitors puguin parlar als seus fills sobre aquestes substàncies.

- La segona part d'aquesta xerrada està en la seva major part documentada a partir del manual editat per la FAD "Què els dic ?.
Aquesta part té com objectiu és transmetre suggeriments, idees i consells sobre com acostar-nos als nostres fills de forma no punitiva però tampoc despreocupada davant de les drogues.


Continguts
Conceptes: Continguts

-Els senyals d'identitat en aquesta etapa.
-Pares, fills i entorn social.
-Adolescència i drogues.
-La comunicació entre pares i fills.
-Què els dic; com s'ho dic.
-Estils de comunicació positiva.

Procediments: Metedologia

Sent una xerrada, gaudeix de la suficient flexibilitat perquè els pares i mares puguin interactuar donant a cada moment la seva opinió o establint un debat sobre qualsevol punt inclòs al programa.

Actituds:

Metodologia
Abans: Sent una xerrada, gaudeix de la suficient flexibilitat perquè els pares i mares puguin interactuar donant a cada moment la seva opinió o establint un debat sobre qualsevol punt inclòs al programa.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Ordinador,pantalla i projector
Material Si és possible una pissarra i una pantalla d'ordinador d'una mida on els asistententes puguin visualitzar el seu contingut. 


Observacions


Si bé la segona part d'aquesta xerrada està en bona part documentada sobre el programa "Què els dic?" de la FAD. Servidor no és agent d'aquesta institució (FAD).

Els tallers es realitzaran a partir del mes de gener de 2019