126. ORI, UN NEN ESPECIAL. TOTS IGUALS I TOTS DIFERENTS 

Sessions: 1 sessió de 1hora i 30 minuts
Lloc: CENTRE CARLOS MIR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

CENTRE CARLOS MIR . DEPENDÈNCIACentre Polivalent Carlos Mir, Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca FUNDACIÓ

 

Descripció
Les persones responsables del Centre CARLOS MIR es desplacen al centre educatiu i ofereixen una xerrada.

Objectius
Es parlarà sobre un al·lot amb discapacitat i la seva relació amb l'entorn.

Continguts
Conceptes: A la visita a l'escola, es parlarà sobre la discapacitat, els diferents tipus de discapacitat i el concepte de diversitat funcional.
Procediments: Es llegirà un conte adreçat a l'alumnat de primària sobre un al·lot amb discapacitat.
Actituds:

Metodologia
Abans: A la visita a l'escola, es parlarà sobre la discapacitat, els diferents tipus de discapacitat i el concepte de diversitat funcional.
Durant: Es llegirà un conte adreçat a l'alumnat de primària sobre un al·lot amb discapacitat.
Després:

RecursosObservacions