90. MÒBILS SÍ, RISCOS NO! 

Sessions: 1 sessió de 55 minuts /1hora
Lloc: Centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO

Responsable/s

AVEL·LÍ CAPÓ CASASNOVASCoordinador TICIES Josep Maria Quadrado

 

Descripció
Amb aquest taller pretén fomentar l'ús responsable de l’ús del mòbil així com fer reflexionar sobre quant de responsable és l’alumne en l’ús d’Internet.

Objectius
Fomentar l'ús responsable de l’ús del mòbil
2. OBJECTIUS
Guia ràpida per a un ús segur del mòbil
Navegar per internet
Ús responsable de les xarxes socials i missatgeria instantània
Compartició de fitxers (videos, fotos, fitxers..)
Jugar en xarxa


Continguts
Conceptes: Conceptes
Pautes bàsiques per a un bon ús del mòbil
Regles bàsiques per un ús sa de les xarxes socials

Procediments: Procediments
Exposició, reflexió, coneixements sobre el bon ús del mòbil (i xarxes socials)

Actituds: Actituds
Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Esperit crític.


Metodologia
Abans: Abans del taller
Coordinació amb el tutor o tutora per concretar la data de la sessió, aclarir necessitats del grup i expectatives. Possibilitat de fer un qüestionari online d’autoavaluació de coneixement i ús de les xarxes abans del taller. L’objectiu d’aquest és que cada ú respongui, valori i tregui conclusions sobre l’ús que fa sobre les xarxes socials

Durant: Durant la realització del taller
Presentació dels continguts amb la projecció.
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció, creences i per anar consolidant coneixements.


Després:

RecursosObservacions

RESPONSABLE DE L’APLICACIÓ
Avel·lí Capó Casasnovas, professor de Tecnologia a l’IES Josep M Quadrado.
Adreça electrònica: aacapo@iesjmquadrado.cat


1r i 2n ESO
1 sessió de 55 minuts