137. VESTIM CALBÓ: LA VESTIMENTA TRADICIONAL MENORQUINA AL SEGLE XVIII 

Sessions: Una sessió de 1.30h aproximadament
Lloc: Museu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Montserrat Anglada, arqueòlega restauradora del Museu de Menorca Restauradora del museu Museu de Menorca

Museu de Menorca 

Descripció
Visita a la sala del S. XVIII del Museu de Menorca i taller


Objectius

Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó
Contextualitzar l’obra de Calbó amb la Història de Menorca al segle XVIII
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps
Adquirir tècniques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives, comunicatives, lúdiques i creatives
Fer produccions plàstiques experimentant, reconeixent i diferenciant l’expressivitat dels diferents materials i tècniques.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca


Continguts
Conceptes: Menorca al segle XVIII: forma de vida i organització social a la Menorca de Calbó
Llegat artístic de Pasqual Calbó
El nostre patrimoni històric i cultural
Estudi d’algunes de les obres més representatives de Pasqual Calbó

Procediments: Creació d’obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat
Participació activa en situacions d’aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.
Comunicativa lingüística i audiovisual: es desenvolupa la capacitat d’argumentació de les opinions pròpies, a partir del respecte i l’acceptació de les opinions dels altres.

Actituds: Artística i cultural: prendre consciència de les expressions culturals que hi ha al seu entorn.
Autonomia i iniciativa personal: contribueix a l’esforç de planificar i executar una tasca amb intencionalitat expressiva i creativa.
Social i ciutadana: contribueix a assumir responsabilitats en la conservació dels materials i instruments, així com a cooperar amb els companys.


Metodologia
Abans: Pot resultar interessant presentar al grup d’alumnes un seguit d’imatges sobre vestimenta tradicional menorquina durant el segle XVIII (per exemple, obres de Pasqual Calbó, Joan Chiesa (??), del llibre “La indumentària menorquina en el segle XVIII” (Consell Insular de Menorca – Institut d’Estudis Baleàrics, 2008).
S’acompanya les imatges amb una sèrie de preguntes i observacions per tal de fer reflexionar els alumnes sobre les diferències entre la manera de vestir actual i la tradicional del segle XVIII. A més, també s’indicaran detalls sobre les diferències entre classes socials.
- Quantes peces de roba vestiu avui? (calcetins, calçons, roba interior, camiseta...)
- Veient aquestes imatges, quantes peces de roba penseu que vestien aquestes persones?
- Penseu que sempre vestien així o només en ocasions especials?
- Sabeu que és una “camisa de davall”?
- De totes les imatges, creieu que tothom tenia la mateixa “distinció” social? Sabríeu separar la vestimenta que corresponia a la gent de classe alta de la vestimenta de la gent pagesa?
- Sabeu que és un ”gipó”?

Durant: L’activitat es basa en una visita dinamitzada a l’exposició dedicada a Pasqual Calbó. L’objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que vagin construint les idees principals sobre Calbó, a través de les preguntes i dubtes que formuli la monitora, i de les diferents opinions que es generin en el grup.
Durant l’exercici de descoberta dels retrats, a partir d’un joc d’observació, el treball de grup serà important per a facilitar trobar tots els elements característics de la vestimenta tradicional del segle XVIII.
La part final de l’activitat consisteix en que els alumnes hagin de “vestir” alguns dels personatges de Calbó a través de la tècnica del collage. Es tracta de “reconstruir” la vestimenta tradicional del segle XVIII amb imatges de revista de moda actuals.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Fulls amb els personatges retratats per Pasqual Calbó 
 Llapis Eines de dibuix tècnic Suports rígids per poder dibuixar Fulls blancs


ObservacionsLLOC on es realitzarà el taller, Museu de Menorca