Informació del taller

85 . LA SINDICATURA DE GREUGES. EN DEFENSA DELS TEUS DRETS 

 

Sessions:
Lloc: Seu del CIM.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat

Responsable/s

PRESIDÈNCIA del CIM, Membres de la comissió de greuges.Adreçat 1Bat. 971356234  
GEMMA MORAGUES RITA DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA CONSELL INSULAR DE MENORCA CIM
MARIA COUPEAU BORRÁS PROGRAMA SALUT JOVE CIM

Consell Insular de Menorca 

Descripció
Realització d'una sessió teòric-pràctica en relació a l'activitat de la Sindicatura de Greuges.
Davant d'un problema. Reclamar és sempre un acte de valentia.
En defensa dels teus drets.


Objectius
Donar a conèixer l'existència de la Sindicatura de Greuges, les seves funcions i la forma d'adreçar-s'hi

Continguts
Conceptes: Greuge.
Drets dels ciutadans.
Participació ciutadana.

Procediments: Presentació del tema.
Debat en el qual sorgeixin exemples per ser tractats a la Comissió de Greuges.

Actituds: Prendre consciència de les situacions en què un ciutadà s'ha d'adreçar a la Comissió de Greuges.

Metodologia
Abans: Presa de contacte dels membres de la Comissó amb el professorat responsable de l'activitat per consensuar la unitat didàctica i el contingut del taller a realitzar.
Durant: - Fer un sondeig per avaluar els coneixements previs de l'alumnat sobre la Sindicatura de Greuges.
- Desenvolupar el procediment consensuat amb el professorat.
- Demanar als alumnes que presentin propostes per avaluar els coneixements adquirits durant el taller.

Després: No està previst.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
l'aportara l'entitat 


Observacions
© Salut Jove 2017