109. LA SINDICATURA DE GREUGES. EN DEFENSA DELS TEUS DRETS 

Sessions: 1 sessió 1 hora
Lloc: Seu del CONSELL INSULAR DE MENORCA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat

Responsable/s

Membres de la SINDICATURA DE GREUGES . Adreçat 1Bat. 971356050, extensió 2315  
SINDICATURA DE GREUGES GEMMA MORAGUES RITA Adtvo CONSELL INSULAR MENORCA

Consell Insular de Menorca 

Descripció
Realització d'una sessió teòric-pràctica en relació a l'activitat de la Sindicatura de Greuges.
Davant d'un problema. Reclamar és sempre un acte de valentia.
En defensa dels teus drets.


Objectius
Donar a conèixer l'existència de la Sindicatura de Greuges, les seves funcions i la forma d'adreçar-s'hi

Continguts
Conceptes: Drets dels ciutadans.
Participació ciutadana.

Procediments: Presentació del tema.
Debat en el qual sorgeixin exemples per ser tractats a la Sindicatura de Greuges.

Actituds: Prendre consciència de les situacions en què un ciutadà s'ha d'adreçar a la Sindicatura de Greuges.

Metodologia
Abans: Presa de contacte dels membres de la Sindicatura de Greuges amb el professorat responsable de l'activitat per consensuar la unitat didàctica i el contingut del taller a realitzar.
Durant: - Fer un sondeig per avaluar els coneixements previs de l'alumnat sobre la Sindicatura de Greuges.
- Desenvolupar el procediment consensuat amb el professorat.
- Demanar als alumnes que presentin propostes per avaluar els coneixements adquirits durant el taller.

Després: No està previst.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'aportara l'entitat 


Observacions