106. DESCOBREIX EL CONVENT DE SANT DIEGO D'ALAIOR 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Església de Sant Diego d' Alaior
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
CFGM

Responsable/s

Miquel A. Marquès Sintesauxiliar d'arxiu del Consell Insular de MenorcaDepartament de Cultura i Patrimoni. Consell Insular de Menorca

 

Descripció
Es proposa donar a conèixer el conjunt del claustre i l'església de Sant Diego d'Alaior, un antic convent franciscà que avui ha esdevingut un centre cultural de primer ordre per a Alaior i Menorca.

La visita tractarà d'aproximar a l'alumnat la realitat d'un edifici que ha passat per tres èpoques distintes: una primera fase religiosa, una fase civil i l'actual fase cultural, així com l'aspecte més humà que ha conviscut en aquell espai, la comunitat franciscana en relació a la seva intervenció en la societat alaiorenca i la població civil que hi va viure des de 1835 fins el 2005.

A partir de la visita dels diversos espais restaurats es podrà entendre la importància de la construcció de Sant Diego, la influència de la comunitat religiosa a Alaior i la del propi edifici com a equipament cultural en l'actualitat.


Objectius
- Conèixer la història de l'edifici del convent de Sant Diego
- Entendre la seva funció a dins la vida quotidiana i la seva evolució fins a l'actualitat
- Donar a conèixer el patrimoni cultural de Menorca
- Sensibilitzar els alumnes davant la conservació del patrimoni cultural
- Fomentar la participació ciutadana en l'ús del patrimoni cultural


Continguts
Conceptes: Conèixer, entendre, conscienciar i participar.
Procediments: - Dinàmiques de grup per afavorir la reflexió personal i intentar fer l'exercici de posar-se en el lloc dels nostres avantpassats.
- Visita dels diversos espais del claustre per descobrir el passat i entendre el present de l'edifici.
present de l'edifici.

Actituds:
Crear interès vers el nostre passat per a consolidar la identitat de pertinença
Incentivar una actitud positiva i respectuosa cap el patrimoni cultural el sentiment de pertinença. Incentivar una actitud positiva i respetuosa cap el patrimoni cultural.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el/la professor/a per conèixer els interessos i les expectatives de l’alumnat i del professor/a respecte als continguts d’aquest taller i les característiques del grup.

Durant: El taller constarà de:
- Una explicació històrica sobre la construcció i esdeveniment de l'edifici visitat
- Visita als diversos espais que conformen el claustre de Sant Diego per entendre la seva distribució i els usos que se'n deriven
- Activitat pràctica amb la identificació dels diversos elements arquitectònics explicats

Després:

RecursosObservacions