102. CONEIX ELS BOLETS DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
3r ESO

Responsable/s

Aristóteles Mercadal Mascaró Ciceron  

 

Descripció
Taller pràctic amb una xerrada acompanyada d'una presentació de power- point com a suport per explicar els principals conceptes i funcions dels fongs i bolets. També disposam de material poder veure i tocar, com diversos tipus de bolets naturals, espores, micelis, cultius en creixement...Es deixa a la classe un sac reproductor de bolets perquè els alumnes el vagin cuidant.

Objectius
Veure, tocar per així comprendre millor tots els conceptes.

Continguts
Conceptes: Reproductor de bolets
Procediments: Deixar a classe un sac reproductor de bolets.
Actituds: Resposabilitat

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector i una pissarra


Observacions

Responsable de taller Aristóteles Mercadal Mascaró / Cicerón.
cultius@boletsdemenorca.com
tel. 607 96 55 51