23. FABRICANT MENORCA. L'ARTESANIA AHIR, AVUI, DEMÀ 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: CENTRE ARTESANAL DE MENORCA - ES MERCADAL.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

CENTRE ARTESANIA DE MENORCA ES MERCADAL.coordinador del Centre Artesanal de Menorca.ES MERCADAL

 

Descripció
La visita a l'exposició - FABRICANT MENORCA- l'artesania ahir, avui i demà comença amb un RECORREGUT que, a partir de tres suports sensitius (visual, tàctil sonor) , apropa l'alumnat a cada un dels oficis representants. El recorregut i l'enllaç entre artesà i artesà es fa a mode de joc de pistes, donant major dinamisme al passeig. La segona part de la visita és UN TALLER PRÀCTIC en que l'alumnat rebrà L'ENCÀRREC DE FER UNA PEÇA. En tot moment els alumnes interactuen entre ells, amb les eines i els conceptes bàsics que defineixen el treball artesà.

Objectius
Apropar l'artesania a les escoles.
Reconèixer la vàlua de l'activitat artesana pel que fa a la seva singularitat, creativitat, tradició, innovació, relació amb l'entorn, dedicació, esforç...
Fomentar l'interès pel patrimoni artesanal de Menorca.
Contribuir al desenvolupament social i cultural del territori oferint una proposta que complementi i reforci el sistema educatiu formal.


Continguts
Conceptes: Artesania, ofici, eina, material,destresa, habilitat, creativitat,tradicional, innovació, peça única.

Procediments: Cada grup requereix unes necessitats, per la qual cosa la visita s'adapta a cada nivell. Les activitats de dinamització que es plantegen estan pensades per falicitar el reconeixement dels oficis, les eines més característiques, les habilitats dels artesans i els sons que se senten en els tallers.
La part pràctica és una maner de finalitzar la visita iés on l'alumnat podr'a desenvolupar la seva vessant creativa emprant l'eina més important que tenen els artesans: Les pròpies mans.

Actituds: Reflexionar sobre les habilitats que s'han de tenir per dur a terme un bon producte fet de manera artesanal; i, repassar els oficis que s'han vist i les eines que es fan servir.
Relacionar conceptes i imatges tenint en compte la riquesa del lèxic tradicional.
Exercitar la memòria; saber explicar als companys allò que s'ha après; posar-se a la pell d'un dels artesans; i, reflexionar sobre si els agradaria dedicar-se a qualcun dels oficis vistos.
Parlar dels materials que fan servir els artesans; treballar amb les mans; fomentar la creativitat i el treball individual; entendre el sentit del temps; i, valorar que cada peça és única i especial.


Metodologia
Abans: A l'escola es pot treballar sobre el concepte d'artesà; identificar oficis artesans de Menorca; i, diferenciar el sistema de producció artesanal de l'industrial.

Durant: Els alumnes descobriran les habilitats que ha de tenir l'artesà; coneixeran algunes de les eines més característiques de cada ofici; valoraran les particularitats d'una peça artesana; i, podran reflexionar sobre si els agradaria dedicar-se a l'artesania.

Després: Es proposa elaborar un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de l'artesania menorquina.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material per a l'elaboració de peces. Ho aporta l'entitat.  


Observacions

CONTACTAR CENTRE ARTESANAL DE MENORCA. Tel. 971154436
La visita està disponible durant tot el curs escolar, ELS DIMECRES I DIVENDRES DE 10 A 14H.
La reserva s'ha de fer amb un mínim de 10 dies d'antelació.
Lloc:Centre Artesanal de Menorca, carrer Metge Camps, s/n (Recinte Firal des Mercadal)

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.