48. EL MOTOR DE CREAR VIDA 

Sessions: 2 sessions de 1 hora
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO

Responsable/s

MARTA SEGUÍ GIMENEZ.  

 

Descripció
LA REPRODUCCIÓ ÉS EL MOTOR QUE ENS DÓNA LA VIDA.
L’'EXPLICACIÓ DELS PROCESSOS QUE SUCCEEIXEN DURANT UN EMBARÀS AJUDA A ENTENDRE ELS ORÍGENS DE LA NOSTRA EXISTÈNCIA, COMPRENDRE QUÈ LI PASSA AL MEU COS DURANT EL CREIXEMENT I RESOLDRE ELS DUBTES DEL MAGNÍFIC ACTE DE CREAR VIDA.


Objectius
Les característiques generals de la reproducció sexual i asexual.
- IDENTIFICAR ELS ÒRGANS DE L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ.
- EXPLICAR LES CARACTERÍSTIQUES I LES FUNCIONS ESSENCIALS DE LA FECUNDACIÓ.
- CONÈIXER ELS ELEMENTS CLAU QUE CONFORMEN EL PROCÉS DE GESTACIÓ.
- DESCRIURE ELS CANVIS EXTERNS I INTERNS QUE ES PRODUEIXEN DURANT L'EMBARÀS.


Continguts
Conceptes: LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL I SEXUAL.
2) ANATOMIA DE L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ.
3) PROCESSOS DE LA REPRODUCCIO SEXUAL: FECUNDACIÓ, IMPLANTACIÓ, PLACENTACIÓ, GESTACIÓ I PART.
Procediments: DISTINCIÓ ENTRE LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL I SEXUAL A TRAVÉS D'IMATGES.
2) DIFERENCIACIÓ ENTRE ELS DOS APARELLS REPRODUCTORS A TRAVÉS D'IMATGES, MAQUETES FÍSIQUES I TALLERS D'EXPERIMENTACIÓ.
3) ELABORACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA A TRAVÉS D'IMATGES I VÍDEOS.
4) CREACIÓ D'UNA MAPA CONCEPTUAL DEL SISTEMA REPRODUCTOR HUMÀ.

Actituds: TOLERÀNCIA I RESPECTE PER LES DIFERENCIES INDIVIDUALS FÍSIQUES ENTRE HOMES I DONES.
2) INTERÈS PER CONÈIXER EL FUNCIONAMENT DEL PROPI COS.
3) CURIOSITAT PER AQUELLS PROCESSOS DEL COS NATURALS, TANT DE L'HOME COM DE LA DONA, PER ARRIBAR A DONAR VIDA.


Metodologia
Abans: EL TALLER COMBINARÀ L'EXPOSICIÓ DE CONTINGUTS TEÒRICS SOBRE LA ANATOMIA HUMANA I LA REPRODUCCIÓ, FETA PER LA FORMADORA, AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES. LES DINÀMIQUES VIVENCIALS I PRÀCTIQUES, L'ALUMNE COMPENDRÀ AMB MAJOR FACILITAT TOT ALLÒ QUE S'HA EXPLICAT.
I TOT AIXÒ, BASAT EN UN MODEL ACTIU DE PRÀCTICA REFLEXIVA CREANT DEBTA PEDAGÒGIC I RESOLENT ELS DUBTES QUE VAN SORGINT.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material per a l'elaboració de peces. Ho aporta l'entitat.  


Observacions

MARTA SEGUÍ GIMENEZ. info@fisioterapiamartasegui.com
Tel.650318997
OPCIONAL.
SI EL MESTRE-TUTOR TÉ ALGUN DUBTE POST-TALLER POT CONTINUAR EN CONTACTE AMB LA FORMADORA, IGUAL QUE SI VOL PROFUNDITZAR MÉS A L'AULA I NECESSITA SUPORT.