Informació del taller

59 . DE LA CUINA AL CAMP. COMPOST 

 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: En un hort
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Catalina Pascual Mercadal tècnica mediambiental del Consorci de Residus Urbans i Energia de MenorcaConsell Insular de Menorca

 

Descripció
Aquest taller s'emmarca dintre del Programa de prevenció de residus domèstics de Menorca, el qual persegueix reduir la generació de residus, entre els quals la matèria orgànica, i fomentar el compostatge en els centres educatius.

Objectius
Mostrar l'alternativa mediambiental que suposa el compostatge domèstic. Estimular el jovent perquè actuï de manera crítica i responsable en la gestio dels residus que generen.

Continguts
Conceptes: Què pots fer amb les restes orgàniques?, què passa a la natura?, què és compostar? com podem fer compost? Utilitat del compost.
Procediments: Explicar, escoltar, experimentar.
Actituds: Valorar la importància de les actuacións individuals a escala global. Responsabilitzar-se del nostre estil de vida i de la possibilitat de millorar-lo.

Metodologia
Abans: Explicació del cicle de la matèria en un ecosistema.
Durant: Visita a l'hort escolar o a un hort de la zona per explicar de forma pràctica com es produeix el compost.
Després: Es pot fer un seguiment periòdic del procés de descomposició.

RecursosObservacions
© Salut Jove 2017