6. LA INFORMACIÓ EN XARXA i Fake News i noves professions-FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 

Sessions: 1 sessió de 1 a 2 hores
Lloc: CENTRE BIT
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

CENTRE BIT FUNDACIO BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA  

 

Descripció
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA,- Taller on reflexionem sobre les noves formes en que tractem la informació, el paper de les fake news o quin rèdit treuen les grans companyies tecnològiques de totes les dades que, gratuïtament, compartim cada dia a les xarxes socials.
- Analitzar quins nous productes i noves professions han sorgit arran dels continguts i les dades.


Objectius
Valorar críticament la informació per evitar les fake news.
- Comprendre la importància de la protecció de dades o la pròpia imatge. Així com problemes derivats com el ciberassetjament.
- Aprendre a utilitzar plataformes per a contrastar informació de la qual dubtem.-


Continguts
Conceptes: Analitzarem com les xarxes socials han modificat la forma en que compartim informació, així com els avantatges i perills d’aquest nou paradigma.
A més, a partir del llibre «Unfaking news» aprendrem a destriar informacions aparentment vertaderes de les realment vertaderes.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Presentació de diferents continguts (conceptes, exemples i vídeos) per a comentar i debatre. Realització d'un exercici pràctic.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

FUNDACIO BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
CentreBit Menorca. Avinguda des Camp Verd, 4 Alaior.
Bús subvenció 50% CIM.