72. FER COMPOST ÉS LA PERA 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: En un hort
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Catalina Pascual Mercadal tècnica mediambiental del Consorci de Residus Urbans i Energia de MenorcaConsell Insular de Menorca

 

Descripció
Curs 2018 2019 aquest taller s'ha DE REALITZAR ALS MESOS D'OCTUBRE I NOVEMBRE de 2018
Aquest taller s'emmarca dintre del Programa de prevenció de residus domèstics de Menorca, el qual persegueix reduir la generació de residus, entre els quals la matèria orgànica, i fomentar el compostatge en els centres educatius.


Objectius
Mostrar l'alternativa mediambiental que suposa el compostatge domèstic. Estimular el jovent perquè actuï de manera crítica i responsable en la gestio dels residus que generen.

Continguts
Conceptes: Què pots fer amb les restes orgàniques?, què passa a la natura?, què és compostar? com podem fer compost? Utilitat del compost.
Procediments: Explicar, escoltar, experimentar.
Actituds: Valorar la importància de les actuacións individuals a escala global. Responsabilitzar-se del nostre estil de vida i de la possibilitat de millorar-lo.

Metodologia
Abans: Explicació del cicle de la matèria en un ecosistema.
Durant: Visita a l'hort escolar o a un hort de la zona per explicar de forma pràctica com es produeix el compost.
Després: Es pot fer un seguiment periòdic del procés de descomposició.

RecursosObservacions

Curs 2018 2019 aquest taller s'ha DE REALITZAR ALS MESOS D'OCTUBRE I NOVEMBRE de 2018
ADREÇAT P5, Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è