Informació del taller

58 . MENYS ÉS MÉS: PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Eva Yáñez RESIDUS URBANS I ENERGIA CIM.biòloga del Consorci de Residus Urbans i Energia de MenorcaCIM Taller 58

 

Descripció
Reduir la generació de residus, incrementar el compostatge i la recuperació d'energia; reciclar més i millor i fer disminuir els residus abocats.

Objectius
Motivar canvis en l'estil de vida de la població dirigits a disminuir la generació de residus. Fomentar la reparació, el lloguer, la reutilització i l'ús de matèries reciclades.

Continguts
Conceptes: - Diferències entre les 3 R: reducció, reutilització i reciclatge.
- Dades de generació de residus i el seu destí.
- Cicle de vida dels productes.

Procediments: Explicar,escoltar,debatre i experimentar.
Actituds: Valorar la importància de les actuacions individuals a escala global.
Responsabilitzar-se del nostre estil de vida i de la possibilitat de millorar-lo


Metodologia
Abans: L'alumnat haurà de recopilar aparells elèctrics i/o elctrònics avariats, roba rompuda o altres materials que puguin considerar-se com a residus. Aquests residus es concretaran amb el responsable del taller.
Durant: L'aula es transformarà en un taller de reparació on cada responsable de taller guiarà l'alumnat per donar una segona vida als residus seleccionats.
Després: Es donarà difusió mitjançant les xarxes socials de missatges de consum responsable, consum immaterial i altres vinculats amb la reducció de residus, que s'acompanyaran amb imatges dels productes reparats en el taller.

Recursos



Observacions




© Salut Jove 2017