57. ESPÈCIES INVASORES I EXÒTIQUES 

Sessions: 1 sessió de 1hora
Lloc: Centre Educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS tècnic ambiental. Agència Menorca Reserva de Biosfera. CIMConsell Insular de Menorca

 

Descripció
Les especies invasores i exòtiques són una de les causes més importants de la pèrdua de biodiversitat al planeta. Mitjançan un Power Point coneixerem les diferències entre especies exòtiques i invasores, quines son les més abundants a l'illa, quins problemes provoquen i com arriben

Objectius
Coneixer les principals especies exòtiques e invasoreas que trobem a la reserva de la Biosfera de Menorca per tal d'evitar la seva l'expansió i diferenciar entre els termes exòtiques i invasores.

Continguts
Conceptes: - Especies exòtiques, invasores,autòctones, al·lòctones.
- Biodiversidat.
- Introducció d'espècies.

Procediments: Conèixer les espècies de fauna i flora invasora i exotica mes representatives de la Reserva de la Biosfera i les mesures de gestió que es duen a terme.
Actituds: * Ser conscient de la importància de la biodiversitat i de la seva fragilitat.
* Conscienciar dels efectes que provoca la introducció d'espècies.


Metodologia
Abans: Coordinació emb el professorat per tal d'adaptar la conferencia a les necessitats del grup.
Durant: Es realitzarà una xerrada amb l'ajuda d'un Power Point finalitzant amb un debat participatiu.
Després: Tenir cura del Medi Ambient.

RecursosObservacions

Capacitat: un grup classe de 30 alumnes com a màxim