85. ESPÈCIES EXÒTIQUES E INVASORES 

Sessions: 1 sessió de 1hora
Lloc: Centre Educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
Les espècies invasores i exòtiques són una de les causes més importants de la pèrdua de biodiversitat al planeta. Mitjançant un Power Point coneixerem les diferències entre espècies exòtiques i invasores, quines són les més abundants a l’illa, quins problemes provoquen, com arriben i quines solucions podem trobar a aquesta problemàtica.

Objectius
Coneixer les principals especies exòtiques e invasoreas que trobem a la reserva de la Biosfera de Menorca per tal d'evitar la seva l'expansió i diferenciar entre els termes exòtiques i invasores.

Continguts
Conceptes: - Especies exòtiques, invasores,autòctones, al·lòctones.
- Biodiversidat.
- Introducció d'espècies.

Procediments: Conèixer les espècies de fauna i flora invasora i exotica mes representatives de la Reserva de la Biosfera i les mesures de gestió que es duen a terme.
Actituds: * Ser conscient de la importància de la biodiversitat i de la seva fragilitat.
* Conscienciar dels efectes que provoca la introducció d'espècies.


Metodologia
Abans: Coordinació emb el professorat per tal d'adaptar la conferencia a les necessitats del grup.
Durant: Es realitzarà una xerrada amb l’ajuda d’un Power Point i es mostraran algunes plantes autòctones de l’illa. Per acabar l’activitat s’ensenyen unes fotografies d’alguns animals i plantes i l’alumnat ha de classificar-los en “espècie autòctona” o “espècie invasora”.
Després: Tenir cura del Medi Ambient.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’entitat portarà tot el material necessari per al desenvolupament de l’activitat. 
El centre, si pot, aportarà un projector i una pantalla. Si no és possible, l’aportarà l’entitat. 


Observacions

Capacitat: un grup classe de 30 alumnes com a màxim