26. COMBATRE ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Sessions: 1 sessió de 50 min
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

ENRIQUE URBANO ÁNGEL, de la UIB. Grup d'Estudis de GènereOficina d'Igualtat del Campus Universitari UIB-UNIVERSITAT ILLES BALEARS

OFICINA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS – GRUP D’ESTUDIS DE GÈNERE – CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

Descripció
Tallers dirigits a l'alumnat de secundària, on es pretén apropar a l’alumnat què són els estereotips de gènere, la seva detecció i com combatre'ls. Els tallers es basen en una introducció teòrica que tracta conceptes bàsics com a sexe/gènere, estereotips de gènere, rols de gènere i prevenció de la violència de gènere; i seguidament d'una activitat pràctica oral i molt interactiva que variarà en funció de la dinàmica del grup i que en tots els casos afavorirà el diàleg i el respecte entre l'alumnat present a l'aula. Tot el material està elaborat de manera inèdita pel grup d'Experts de l'Oficina d'Igualtat de la Universitat dels Illes Balears, on es concentren diferents disciplines del coneixement (psicologia, sociologia, dret, treball social, noves tecnologies, entre d’altres.)


Objectius
- Apropar a l’alumnat el coneixement sobre els estereotips de gènere, la seva detecció i prevenció.

- Prevenció de la violència de gènere.

- Combatre els rols de gènere que es poden generar dins l’aula.

- Inspirar valors com la igualtat, el respecte i el diàleg entre l’alumnat.


Continguts
Conceptes: - Diferències entre sexe i gènere de les persones
- Característiques d’ambdós conceptes
- Què són els estereotips de gènere?
- Professions masculinitzades i feminitzades
- Com ens arriben els estereotips de gènere?
- Què podem fer per combatre’ls?

Procediments: - Teoria bàsica
- Pluja d’idees
- Debat
- Participació
- Diàleg
- Activitats interactives mitjançant jocs

Actituds: - Respecte als companys/es
- No reproducció dels estereotips de gènere
- Conscienciació de la xacra de la violència de gènere i prevenció
- Igualtat


Metodologia
Abans: Presentació de l’activitat a l’alumnat

Durant: L’alumnat romandrà a l’aula amb el tècnic que impartirà el taller (no es necessària la presència del professorat dins l’aula, malgrat també s’hi pot quedar)
Després: Es proposen activitats per dotar al projecte d’un caràcter continuista. El centro o el professorat pertinent podrà mantenir el contacte amb el tècnic per tal de realitzar qualsevol consulta o dubte derivat de l’activitat. A més, també es proposaran activitats o tallers per realitzar en cursos vinents sobre qüestions de gènere.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
el posa l'entitat 
 Ordinador Projector - canó


Observacions

Fem servir dues bases teòriques, dues projeccions, una per l’alumnat de primer cicle, i l’altre per el de segon. En aquest darrer s’introdueixen conceptes com la influència del gènere en l’elecció d’estudis i el de violència de gènere, mentre que en el de primer es fa especial èmfasi en els estereotips de gènere. A continuació del contingut teòric, exposem una sèrie de imatges sobre estereotips (també diferents segon el nivell del curs) que l’alumnat comenta en veu alta, afavorint el diàleg i el respecte entre els/les companys/es de l’aula. Seguidament, es projecte la imatge de dos extraterrestres que no tenen cap coneixement de com són els homes i les dones al nostre planeta. L’alumnat aporta un per un una paraula per definir-los. Habitualment, en aquest activitat solen reproduir-se molts d’estereotips, aspecte que genera abundant diàleg i interacció a l’aula.
A més, entre d’altres, s’han elaborat dos jocs per fer a l’aula. Es tracta de dues activitats interactives. En la primera es reparteixen unes targetes de cartolina elaborades per l’equip de la OIO i es projecte un seguit d’afirmacions que volten en torn als mites de l’amor romàntic i les expressions de violència dins la parella. L’alumnat, individualment, aixeca la targeta en funció de si la considera més o manco una expressió de violència o control (tenen una de color verd, una taronja i una vermella), el resultat visual a l’aula és molt interessant. L’altre activitat consisteix en repartir un seguit de fitxes que contenen diferents paraules com per exemple, respecte, gelosia, confiança, crits...Per parelles, i enfront de dues capces, en una col·locaran aquelles coses que consideren imprescindibles en una relació de parella, i en l’altre, aquelles situacions que creuen no han d’estar presents a cap relació. La dinàmica acaba amb la caixa de l’amor pràcticament buida, i amb la reflexió que per estimar només fan falta quatre pilars bàsics: respecte, amistat, amor i confiança.
Per tal de tenir la major quantitat de recursos disponibles a totes les dinàmiques, a cada un dels tallers, s’hi porta un total de vuit vídeos d’entre un i quatre minuts. D’aquesta manera, i juntament amb la resta de material, els tallers es constitueixen com una activitat molt canviant que varia en funció de la interactivitat del grup, les seves reflexions i interessos, etc.