Informació del taller

102 . VISITES GUIADES A THE REYNOLDS FOUNDATION 

 

Sessions:
Lloc: Fundació Reynolds (C/ Isabel II, 15-17. Maó)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat I BATXILLERAT ARTÍSTIC
2n batxillerat

Responsable/s

Enriqueta Sobrino Gonzálezresponsable del taller, coordinació i visites 

 

Descripció
Visita guiada durant la qual els estudiants realitzaran un recorregut per la col·lecció i les sales principals de l'edifici restaurat, rebent diverses explicacions del seu contingut.

Objectius
- Donar a conèixer la Fundació Reynolds i la seva beca anual als joves artistes plàstics i músics de Menorca.
- Explicar i valorar la història de l'edifici.
- Visitar la col·lecció de pintures, escultures i altres objectes de la Fundació que en la seva major part són d'artistes joves des de 1960 fins avui.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Suggerim als professors introduir als estudiants en l'art contemporani; explicar el funcionament d'una Fundació; fomentar el respecte i coneixement del patrimoni cultural i artístic sigui públic o privat.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Grup màxim de 12 estudiants acompanyats d'un professor/professora per sessió.

Es prega puntualitat i bon comportament.
Alumnes de batxillerat artístic.© Salut Jove 2017