100. RUTA CULTURAL: ART I HISTÒRIA A MAÓ 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Carrers de Maó (punt de trobada: plaça de la Constitució)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Illetra (Lara Juanola i Anna Tudurí) Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del CIM

 

Descripció
Ruta cultural que consisteix en un passeig pels carrers de Maó en què es veurà la riquesa artística i arquitectònica de la ciutat. El recorregut passarà per la casa de Pasqual Calbó, la Sala de Fills Il·lustres de l’Ajuntament, les façanes modernistes de Francesc Femenías i finalitzarà a ca n’Oliver, seu del Museu Hernández Sanz – Hernández Mora.

Objectius
Apropar la història i l’art de Maó als joves d'una manera diferent de com l' estudien a l'aula, més dinàmica i participativa; donar a conèixer algun dels centres museístics de la ciutat; fomentar l’esperit crític.

Continguts
Conceptes: L’art i l’arquitectura a Maó al llarg dels segles XVIII, XIX i XX.
Procediments: Passeig combinat amb mostres de pintures i altres elements visuals (plànols, dibuixos, etc.)
Actituds:  Interès per l’art i l’arquitectura.

Metodologia
Abans:
Durant: Itinerari per la ciutat de Maó.
Contextualització de les pintures i elements arquitectònics amb la vida i obra de diferents artistes representatius.
Visita a la Sala de Fills Il·lustres de l’Ajuntament de Maó a fi de veure la importància que van tenir a la cultura menorquina.
Visita a ca n’Oliver per veure un exemple de casa de família burgesa de principi del segle XIX i comentari de la decoració de la casa i les obres exposades.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Reproduccions de pintures i dibuixos 
 l'Autocar per al desplaçament


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.