Informació del taller

80 . MUSEU DE MENORCA, VISITES GUIADES A LES EXPOSICIONS TEMPORALS 

 

Sessions: 1 sessió de 75 minuts
Lloc: Museu de Menorca. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Carolina DeselDirectoraMuseu de Menorca

 

Descripció
Visita guiada a les exposicions del Museu de Menorca. ( en alguns casos també es disposa de tallers)

Objectius
- Atracar a les filletes i als fillets el patrimoni menorquí de manera lúdica i divertida
- Promoure l’empatia cap el patrimoni cultural menorquí a partir del joc
- Fomentar les capacitats cognitives de les filletes i els fillets així com l’experimentació i la manipulació


Continguts
Conceptes: ( Segons temàtica de les exposicions temporals. Demanar més informació al Museu de Menorca)
Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita a un Museu.
Explicar que no només podem gaudir els menorquins de tota aquesta diversitat de la qual disposam, sinó que l’hem de donar a conèixer a altres pobles de fora de l'illa.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.
Interès per conèixer la pròpia història.


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.
Durant: Les visites sempre seran guiades.
Després:

RecursosObservacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2017