132. TALLER DE BIODIVERSITAT A L'ATENEU DE MAÓ 

Sessions: Una sessió de 1.00h
Lloc: Ateneu de Maó (carrer Rovellada de Dalt, 25, 07703 Maó, Menorca)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

ATENEU DE MAÓ JOSEP QUINTANA CARDONA, investigador associat a l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Universitat Autponoma de Barcelona) Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del CIM

 

Descripció
Aproximació a la biodiversitat a partir dels noms científics dels essers vius exposats en el Gabinet d'Història Natural de l'Ateneu.

Objectius
-Donar a conèixer el Gabinet d’Història Natural de l’Ateneu entre els estudiants menorquins;
-Conèixer la història del Gabinet i dels naturalistes que s’hi troben associats.
-Estimular la curiositat i l’esperit científic vers el món natural;
-Entendre el concepte de Biodiversitat;
-Entendre el valor de la biodiversitat i les seves aplicacions en el món actual;
-Explicar com s’anomenen els essers vius o, el que és el mateix, entendre les regles bàsiques en taxonomia.


Continguts
Conceptes: Col·leccions naturalístiques, biodiversitat, noms científics, reserca i metodologia.
Procediments: Recerca activa, per part dels alumnes, d’alguns dels exemplars exposats en les vitrines del Gabinet d’Història Natural.
Actituds: Observació conscient, esperit inquiet, curiositat vers el món natural, treball en grup, col·laboració.

Metodologia
Abans: L’Ateneu ha confeccionat una guia dirigida als professors, en la qual s’expliquen, de forma detallada, els principals conceptes tractats en el taller, i també quina serà la dinàmica del taller durant la visita al Gabinet.
Es important que els professors facin una visita prèvia, per familiaritzar-se amb l’entorn físic i, sobretot, per localitzar els exemplars que els alumnes han de localitzar en les diferents vitrines del Gabinet.
A més a més de la guia pels professors, l’Ateneu ha confeccionat sis fitxes diferents, que serviran de guia i eina principal de treball dels alumnes durant la visita.
Tant la guia com les fitxes es podran descarregat a la pàgina web de l’Ateneu.

Durant: Moments abans de l’inici del taller, el monitor responsable del taller explicarà de forma sintètica, i des d’un punt de vista històric, com es va formar el Gabinet, quins van ser els naturalistes que van recollir els diferents exemplars, l’evolució al llarg del temps del Gabinet, i, finalment, la dinàmica de funcionament del taller.
El taller s’organitzarà en sis grups d’alumnes, cada un dels quals treballarà amb una de les sis fitxes existents. Bàsicament, es tracta de que cada grup d’alumnes localitzi un determinat exemplar entre les diferents vitrines del Gabinet. Un cop localitzat l’exemplar, hauran de completar, pas a pas i seguint les instruccions de les fitxa, el nom científic de l’exemplar.
Durant la realització de l’activiat, sempre hi serà present el monitor, per tal de poder ajudar als alumnes en el cas que sorgeixi algun problema.

Després: Al final de cada una de les fitxes hi ha tota una sèrie de qüestions relacionades amb els exemplars identificats durant l’activitat i que els alumnes hauran de mirar de contestar a l’aula, un cop finalitzada la visita al Gabinet de l’Ateneu.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Guia pels professors i les fitxes pels alumnes, que es poden descarregar a la pàgina web de l’Ateneu. www.ateneumao.org 


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.