Informació del taller

67 . PRODUCCIÓ D'AGRICULTURA ECOLÓGICA, VISITA A LA FINCA DE SANT DOMINGO 

 

Sessions: 1 sessió de 120 minuts
Lloc: Finca Santo Domingo. ctra St Lluís a Punta Prima
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Maria Molinaproductora ecològica al Lloc Santo Domingo i membre de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca, APAEMtaller 67
Antoni Riudavets  

 

Descripció
Dona a conèixer la producció ecològica hortícola i hortofructícola i de productes elaborats a Menorca,venda directa, el agrosistemes de producció i els beneficis ambientals i socials que comporten. Finca Santo Domingo, carretera Sant Lluís a Punta Prima.


Objectius
Donar a conèixer les varietats locals d’horta tradicionals de Menorca, la biodiversitat agrària, el viverisme hortícola, les bones pràctiques de gestió de l’agroecologia i els beneficis ambientals i socials que comporten.

Continguts
Conceptes: Viverisme; varietats locals (tradicionals); patrimoni fitogenètic; producte local i de temporada; flora associada o beneficiosa; model de producció; producció ecològica; agroecologia; ...
Procediments: Experimental a partir de la visita al viver passant per tota la cadena de producció.
Actituds: Conservació del patrimoni fitogenètic, bones pràctiques agràries; sostenibilitat ambiental en la gestió; consum de productes de temporada i de varietats adaptades al clima de Menorca.
Actituds per als alumnes: responsabilitat ambiental, bons hàbits de consum, conservació del patrimoni.


Metodologia
Abans: Introducció de conceptes, tot i no ser imprescindible.
Durant: Participativa i basada en la intervenció de les qüestions que vulguin plantejar els equips docents i els alumnes visitants.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Els recursos necessaris els aporten la Fundació per a Persones amb Discapacitat i l’APAEM. 


Observacions

En relació als continguts, la visita és adaptable als interessos dels centres o grups escolars interessats.

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2017