79. PRODUCCIÓ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA, VISITA AL LLOC D'ALGENDARET VELL 

Sessions: 1 sessió de 120 minuts
Lloc: Algendaret Vell (Ctra. Maó-Ciutadella km. 1)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Josep Gonyalons Productor ecològic a Algendar Vell i membre de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca, APAEM Al camp
Tomeu Pons Pons Productor ecològic al lloc Fondo Alegre i membre de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca, APAEM Al camp

 

Descripció
Visita al lloc d’explotació agroecològica Algendaret Vell.
Possibilitat de finalitzar el taller visitant, també, la botiga de s’Hort Ecològic.


Objectius
Donar a conèixer la producció ecològica hortícola de Menorca, la venda directa, els agrosistemes de producció, les bones pràctiques de gestió de l’agroecologia i els beneficis ambientals i socials que comporten.

Continguts
Conceptes: -Producció ecològica
-Producte local
-Agroecologia
-Sobirania alimentària
-Varietats locals
-Producte de temporada
-Model de producció
-Contaminació d’aqüífers
-CARB...

Procediments: Experimental a partir de la visita als horts de producció i l’explicació del model de gestió.
Actituds: Bones pràctiques agràries; sostenibilitat ambiental en la gestió; productes de qualitat alimentària; consum de productes de temporada i de varietats adaptades al clima de Menorca.
Actituds per als alumnes: responsabilitat ambiental i bons hàbits de consum.


Metodologia
Abans: Introducció de conceptes, tot i no ser imprescindible.
Durant: Participativa i basada en la intervenció de les qüestions que vulguin plantejar els equips docents i els alumnes visitants.
Després:

RecursosObservacions

En relació als continguts, la visita és adaptable als interessos dels centres o grups escolars interessats.

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.