88. BIODIVERSITAT TERRESTRE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 10 alumnes per sessió grup A I A2
Lloc: Barranc de Son Boter fins a la platja de Son Bou.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
L’activitat consisteix en una sortida de camp fent un itinerari d’'interpretació i coneixement pel Barranc de Son Boter, des de la depuradora d’es Migjorn Gran fins el Prat de Son Bou. Durant la ruta es coneixeran les principals espècies de flora i fauna d’'aquest habitat així com les principals relacions que s’'estableixen.

El responsable del taller anirà fins el centre educatiu per agafar el bus amb els alumnes i el professorat responsable. Allà es farà una introducció per donar informació del recorregut, distància i principals parades d’'observació del medi.


Objectius
- Apropar i descobrir la diversitat d'espècies que podem trobar a un habitat molt característic de la Reserva de Biosfera de Menorca.
- Conèixer els motius pels quals a Menorca trobem una biodiversitat tan singular.
- Entendre els conceptes de biodiversitat i espècies endèmiques, posant èmfasis en la seva conservació i en les mesures de gestió que s’'estan portant a terme en relació amb la seva conservació.
- Comprendre les diferències entre habitats i ecosistemes.
- Entendre com la geologia condiciona el paisatge de Menorca.
- Entendre els procesos de circulació de l'aigua a la hidrosfera.


Continguts
Conceptes: - Biodiversitat.
- Espècies amenaçades i endemiques.
- Hàbitats, ecosistemes, biotop i biocinesis.
- Geologia de l'illa e interpretació del paisatge.
- Cicle de l'aigua

Procediments: Conèixer els motius pels quals a Menorca trobem una biodiversitat tan singular, entendre els conceptes de biodiversitat i espècies endèmiques, així com descobrir les espècies de fauna vertebrada més representatives de la Reserva de Biosfera, posant èmfasis en la seva conservació i en les mesures de gestió que s’estan portant a terme en relació amb la seva conservació.
Actituds: Ser conscients de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
Generar consciencies de corresponsabilitat en la conservació de la nostra biodiversitat


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal d’adaptar la conferència a les necessitats del grup.

Durant: Es realitzarà una xerrada amb l’ajuda d’un PowerPoint, que seria interessant finalitzar amb un debat participatiu.

Després: Durant la activitat es repartiran documents informatius que podran servir per aprofundir en el tema.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Es donarà una unitat didàctica per a cada infant per treballar abans i després de la xerrada.L’entitat portarà tot el material necessari pel desenvolupament de l’activitat
 El centre, si pot, aportarà un projector i una pantalla. Si no és possible l’aportarà l’entitat.


Observacions

D'octubre a abril
Màxim 15 tallers.

El responsable de realitzar el taller es Xavi Mendez

En cas que es superi el nombre màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per realitzar l'activitat.