61. BIODIVERSITAT TERRESTRE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS tècnic ambiental. Agència Menorca Reserva de Biosfera. CIMConsell Insular de Menorca

 

Descripció
La biodiversitat és un valor important per a la humanitat, conèixer-la és sinònim de respectar-la i conservar-la. Durant el taller es donarà una visió general de les espècies que hi ha a l’illa, on és possible observar espècies molt especials i úniques al mon (endemismes). Les illes, com a sistemes aïllats,són territoris sensibles i on apareixen espècies úniques, que per això necessiten una protecció especial. En la Reserva de Biosfera de Menorca encara és possible observar espècies que en altres territoris han desaparegut o posseeixen poblacions molt escasses.


Objectius
L'objectiu de l'activitat és donar a conèixer als alumnes la diversitat d'espècies que podem trobar a la reserva de biosfera de Menorca.

Continguts
Conceptes: - Biodiversitat
- Espècies amenaçades, endèmiques
- Gestió i protecció d'espècies

Procediments: Conèixer les espècies de fauna i flora més representatives de la reserva de biosfera, així com la seva conservació i les mesures de gestió que es duen a terme en relació amb la seva conservació. Incidir en les espècies amenaçades i la seva conservació.
Actituds: Ser conscient de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que comporta per a la societat. Generar consciències de corresponsabilitat en la conservació de la nostra biodiversitat.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal d'adaptar la conferència a les necessitats del grup.
Durant: Es realitzarà una xerrada amb l'ajuda d'un Power Point, que seria interessant finalitzar amb un debat participatiu.
Després: Durant l'activitat es repartiran documents informatius que podran servir per aprofundir en el tema.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat aportarà tot el material necessari per al desenvolupament de l'activitat. Power Point. 
 Projector i pantalla


Observacions