5. CANVIANT EL CONTE 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ DE 90MINUTS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Associació Visibles “Cambiando el Cuento”

 

Descripció
En aquest taller pretenem crear una actitud crítica entre els alumnes per qüestionar la realitat social en què viuen. Que es qüestionin també les creences i els rols de gènere estereotipats tan interioritzats i tractin de conèixer la veritable complexitat del problema. Utilitzam el format audiovisual per mostrar experiments realitzats sobre rols i estereotips de gènere. Sobre aquestes visualitzacions, fomentam moments de reflexió i el posterior intercanvi d'opinions dels alumnes. Finalment, fomentam la creativitat creant una història lliure d'estereotips sexistes a partir d'un conte tradicional.

Objectius
Empoderar l'alumnat participant als tallers i creadors de la història com a agents actius de canvi en temes d'igualtat.

Continguts
Conceptes: Igualtat a l'educació. Creim que l'educació és l'eina més poderosa i revolucionària per fomentar la promoció d'una cultura d'igualtat, bon tracte i lluita contra la violència de gènere.
Procediments: És decisiu que es promogui la dona, que la seva imatge sigui positiva i que s'estengui el rebuig al sistema patriarcal i al masclisme.

Actituds:

Metodologia
Abans: Participativa i integradora ja que les persones usuàries d'aquest taller són agents actius en la construcció del coneixement, així no romandran com a meres receptores de la informació.
Durant: Busquem fomentar l'aprenentatge globalment, a través d'una actitud crítica i de reflexió.
Després: Hi ha la possibilitat d'editar i publicar els contes realitzats al taller.
Si això fos possible, faríem una presentació del conte a cada centre educatiu i amb tots els alumnes i les alumnes participants a la jornada.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
DocumentacióPortàtil i canó


Observacions

Durant els mesos de maig i juny del 2024

Olalla Trigo, integradora social i experta en coeduació afectivosexual i en intervenció social davant la violència de gènere.

No cal una preparació prèvia per part del centre educatiu.
Hi ha la possibilitat d'editar i publicar els contes realitzats al taller.
Si això fos possible, faríem una presentació del conte a cada centre educatiu i amb tots els alumnes i les alumnes participants a la jornada.

S'ha de fer una previsió pensant en el correcte desenvolupament de l'activitat del mínim de participants necessari i del màxim.
En cas que hi hagi normativa concreta que afecti el nombre màxim de participants aquesta previsió pot veure's afectada.